Hvordan håndterer du stråling i forbindelse med INF-transporter eller radioaktive kilder i transportable fugt- og densitetsmålere?

Vi har strålebeskyttelseskurser til skibspersonale/skibsbesætning på INF-transporter, der skal være ansvarlig for strålebeskyttelse. Derudover har vi kurser til virksomheder og personer, der håndterer INF-fragt (primært INF 1 & 2) enten ombord på skibe eller onshore. Begge kurser giver indblik i de sikkerhedsmæssige aspekter, der opstår ved ioniserende stråling fra de fragtede INF-materialer. 

Derudover tilbyder vi kurser i stråling og strålingssikkerhed i forbindelse med transportable fugt- og densitetsmålere indeholdende radioaktive kilder samt i radioaktivitet og stråling i forbindelse med NORM (naturligt forekommende radioaktive materialer). 

Der er ikke fastsat datoer for kurserne i strålebeskyttelse, men kontakt os, og vi finder en dato, der passer jer.