Kursus for dig der skal have ajourført din viden om strålesikkerhed ved industriel gammaradiografi. Kurset opfylder kravet til ajourføring af kvalifikationer i forbindelse med arbejde med gammaradiograf i henhold til kravet i Sundhedsstyrelsens, Statens Institut for Strålebeskyttelses bekendtgørelse.

Indhold

Kurset opfylder kravene til ajourføring indenfor gammaradiografi i henhold til kravet i Sundhedsstyrelsens, Statens Institut for Strålebeskyttelses bekendtgørelse.

Kurset indeholder både teori og demonstrationer.

Følgende emner vil blive genopfrisket på ajourførings kurset i strålebeskyttelse (8 timer)

  • Radiografisk teori
  • Ioniserende stråling og måling heraf
  • Biologisk virkning af stråler
  • Praktisk strålebeskyttelse og arbejdsregler

Kurset afholdes på dansk.

Udbytte

Ajourføring at dit teoretiske kendskab til principperne for strålebeskyttelse. Tilstrækkelig grundlag for at kunne opnå fortsat tilladelse til at arbejde selvstændigt med industriel radiografi.

Eksamen

Kurset afsluttes med en eksamen, der vil bestå af følgende dele:

Teori:
15 multiple choice spørgsmål