Kursus for dig der skal have ajourført din viden om strålesikkerhed ved industriel gammaradiografi. Kurset opfylder kravet til ajourføring af kvalifikationer i forbindelse med arbejde med gammaradiograf i henhold til kravet i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11. juli 2007.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Indhold

Kurset opfylder kravene til ajourføring indenfor gammaradiografi i henhold til Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) - Bekendtgørelse om lukkede radioaktive kilder (nr. 985 af 11. juli 2007).

Kurset indeholder både teori og demonstrationer.

Følgende emner vil blive genopfrisket på ajourførings kurset i strålebeskyttelse (8 timer)

  • Radiografisk teori
  • Ioniserende stråling og måling heraf
  • Biologisk virkning af stråler
  • Praktisk strålebeskyttelse og arbejdsregler

Kurset afholdes på dansk.

Udbytte

Ajourføring at dit teoretiske kendskab til principperne for strålebeskyttelse. Tilstrækkelig grundlag for at kunne opnå fortsat tilladelse til at arbejde selvstændigt med industriel radiografi.

Eksamen

Kurset afsluttes med en eksamen, der vil bestå af følgende dele:

Teori:
15 multiple choice spørgsmål