Et visuelt kursus giver dig en grundlæggende forståelse for svejsning samt svejse- og fremstillingsfejl. Denne viden om visuel prøvning er meget værdifuld i arbejdet som svejse- eller NDT-inspektør.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Visuelle prøvningskurser udbydes både som niveau 1, 2 og 3 i henhold til EN ISO 9712 og EN ISO 9712/Nordtest.

Visuel prøvning er den NDT-metode, som anses for den mest tilgængelige metode og er en billig prøvningsmetode, da den i de fleste tilfælde ikke kræver meget udstyr


Som alle andre NDT-metoder kræver visuel prøvning uddannelse og træning, for at den kommer til sin ret. Metoden virker umiddelbart simpel, men der er mindst lige så mange faktorer, som kan påvirke prøvningsresultatet som ved andre metoder. Derfor er teoretisk og praktisk uddannelse et must.

Beskrivelse af kurserne i visuel prøvning

Undervisningen er delt op i teoretiske og praktiske lektioner. I teoridelen vil almene krav og fremgangsmetoder blive gennemgået. I praktikdelen vil du komme til at arbejde med emner, som afspejler det, du kan komme til at møde i industrien. 

Du vil med hjælp fra vores instruktører lære at gennemføre prøvning af f.eks. svejsninger, støbte og maskinbearbejdede emner, rustfrit stål samt flydele. Du vil også komme til at bruge videoudstyr til vurdering af rustfri svejsninger indvendigt i rørkonstruktioner.