Med et radiografikursus og en certificering på niveau 2 vil du være i stand til at tolke og vurdere radiografier.

På baggrund af teori og praktiske øvelser får du et indgående kendskab til metoden. Radiografi som NDT-metode er blevet benyttet siden 1924 og er i dag den mest anvendte form for prøvning af materialer, når det gælder indre fejl i emner.

Radiografisk prøvning deles op i Røntgen (X-ray) og Gamma (Isotoper).

På kurserne i radiografisk prøvning vil du blive bekendt med begge metoder, og du vil lære om metoderne både i teori og i praksis med hands-on.

Som det eneste kursussted i Danmark kan du hos FORCE Technology blive certificeret NDT-inspektør i industriel radiografi på niveau 1, 2 og 3.

Radiografisk prøvning benyttes som NDT-metode stort set inden for alle produktionsbrancher, fra fly og olie- og gasindustrien til fødevare- og medicinalindustrien

Radiografi kan anvendes på de fleste materialer og produkter, f.eks. svejsninger, støbninger, kompositter og fødevarer.

Ved en radiografisk undersøgelse får du et billede af emnets tilstand på samme måde, som du kender det fra sundhedssektoren. Med metoden kan du finde fejl, der er beliggende under overfladen af et emne, det vil sige fejl, der ikke umiddelbart er synlige for det blotte øje.

Strålebeskyttelse 

FORCE Technology afholder også kurser i strålebeskyttelse der opfylder kravene til uddannelse i Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) - Vejledning om industriel radiografi samt kurser der opfylder kravet til ajourføring af kvalifikationer i forbindelse med arbejde med gammaradiograf i henhold til kravet i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 85 og 86 af 2. februar 2018.

Beskrivelse af kurserne i radiografisk prøvning

Undervisningen er delt op i teoretiske lektioner og praktiske øvelser.

Når der arbejdes med praktiske øvelser, foregår det i vores strålesikrede røntgenrum, hvor sikkerheden altid er i top. Her bliver der trænet i opstilling af udstyr, valg af metode, eksponering og sikkerhed.

På kurserne vil du også blive præsenteret for nogle af de nyeste metoder og teknikker inden for radiografi, som Digital Radiografi (DR), Computer Radiografi (CR) samt on-stream undersøgelser.