Kursus for alle der ønsker et videregående kendskab til radiografisk prøvning som NDT-metode. Fortsættelseskursus for niveau 2 inspektører med indgående praktisk erfaring, der skal være ansvarlige for radiografisk prøvning.

Indhold

Kurset opfylder kravene til undervisning i henhold til DS/EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset et er teoretisk kursus med vægt på gældende standarder samt orientering om specielle og avancerede teknikker. I kurset vil forskellige problemstillinger blive taget op som gruppearbejde og eventuelt som individuelle øvelser. Der vil blive gennemgået og øvet udarbejdelse af generelle og specifikke procedurer. Til repetition af teorien vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i radiografiprøvning niveau 3:

  • Brush-up af radiografisk prøvning niveau 2
  • Videregående teori og principper for radiografisk prøvning
  • Specielle anvendelser og teknikker
  • Gennemgang af metode og acceptstandarder
  • Udarbejdelse af procedurer, generelle og specifikke
  • Gruppearbejde med specifikke problemstillinger

Kurset afholdes på dansk/norsk

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har gennemført niveau 1 og 2 kursus i radiografisk prøvning samt Niveau 3 almen del (skal dokumenteres). Du skal også have 36 måneders praktisk erfaring som certificert RT-2 inspektør

Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og skal fortolkes engelske (eventuelt tyske) standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk uddannelse samt kendskab til gældende standarder inden for metoden. Tilstrækkelig teoretisk grundlag for at kunne blive eksamineret i radiografisk prøvning på niveau 3 i henhold til EN ISO 9712/Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til at kunne udføre og lede radiografiske prøvningsaktiviteter.

Ønsker du information om eksamen og certificering henviser vi til FORCE Certification