Kurset passer for alle som ønsker sertifisering på nivå 3 i radiografisk testing. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og 2, og vil være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå innen radiografiprøving.

NDT Radiografisk testing (RT), Nivå 3 

Dette kurset dekker anbefalingene til teknisk kunnskap i henhold til NS-EN ISO 9712/NORDTEST. Kurset passer for alle som tar sikte på sertifisering i henhold til NS-EN ISO 9712/NORDTEST, nivå 3 i radiografiprøving. 

Kurset vil også være verdifullt for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå innen radiografisk testing (RT), og bygger på kunnskaper fra nivå 1 og 2 i radiografiprøving.

 

Kursinnhold

Kurset gir en videreføring og fordypning av relevante emner innen radiografiprøving. Av innholdet kan blant annet nevnes:

 • Repetisjon av den viktigste teorien fra nivå 1 og nivå 2
 • Teori i strålingsfysikk
 • Måleenheter for stråling
 • Bildefremstilling ved film
 • Sanntidsradiografi
 • Strålekilder i form av lavenergi- og høyenergirøntgen og isotoper
 • Forskjellige metoder for detektering av stråling
 • Sikkerhetsvurderinger
 • Vurdering av produktet med hensyn til valg av teknikk og mulighet for feilpåvisning
 • Spesielle radiografiske teknikker for forstørring, tangensialmetoden, trianguleringsmetoder og nøytronradiografi
 • Feiltypers avbildning ved radiografi
 • Utarbeidelse av prosedyrer
 • Vurdering av kravspesifikasjoner

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Gjennomføre en sertifisering iht. NS-EN ISO 9712/NORDTEST nivå 3 i radiografisk testing
 • Velge det optimale utstyr for en gitt prøveoppgave
 • Utarbeide skriftlige prosedyrer for nivå 2-personell
 • Vurdere krav i spesifikasjoner, koder og standarder
 • Fastlegge krav til strålehygiene på arbeidssted