Penetrantprøvning er en hurtig og effektiv NDT-metode, men den kræver en god træning og uddannelse, for at den kan bruges korrekt. På vores penetrantkurser lærer du igennem teori og praksis de mange fordele, der er ved at bruge penetrantprøvning til NDT-opgaver.

NDT-kursuskalender første halvår 2021

Samlet overblik over alle NDT-kurser for første halvår 2021 kommer snart. 

Kurserne i penetrantprøvning udbydes på niveau 1, 2 og 3 i henhold til EN ISO 9712/Nordtest. Du kan også bliver eksamineret efter EN 4179, hvis du arbejder inden for flybranchen.

Penetrantprøvning er den NDT-metode, som anses for den mindst udstyrskrævende og dermed en billig prøvningsmetode

Som alle andre NDT-metoder kræver penetranprøvningen uddannelse og træning, for at du kan anvende metoden korrekt. Metoden ser simpel ud, men der er mindst lige så mange faktorer, som kan påvirke prøvningsresultatet som ved andre NDT-metoder. Derfor er teoretisk og praktisk uddannelse et must.

Med et niveau 2 certifikat i penetrantprøvning vil du være i stand til selvstændigt at udføre prøvning


Beskrivelse af kurserne i penetrantprøvning

På disse kurser er der megen praktik, og du vil komme til at arbejde på emner, som afspejler det, du kan komme til at møde i industrien. Du vil med hjælp fra vores instruktører lære at gennemføre prøvning på f.eks. svejsninger, støbte og maskinbearbejdede emner samt flydele.