Deltag på penetrantprøvning 1 og 2 kursus samlet. Kurset dækker kravet til undervisning på niveau 1 og 2 og kan afsluttes med en niveau 2 eksamen.

Indhold

Kurset opfylder kravene til 40 timers undervisning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Gennem undersøgelse af mange forskellige emner med relevante inspektionsteknikker opnår du en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver. 

Følgende emner vil blive gennemgået på dette kursus, niveau 1+2 (40 timer):

 • Grundlæggende principper for penetrantprøvning
 • Penetranttyper og metoder
 • Vurdering af indikationer
 • Praktiske øvelser i penetrantprøvning
 • Rapportering
 • Videregående teori og principper for magnetpulverprøvning
 • Gennemgang af metode og acceptstandarder
 • Vurdering af indikationer
 • Udarbejdelse af instruktion
 • Sikkerhed

Kurset afholdes på dansk.

Forudsætninger

Dette kursus dækker kravet til undervisning på niveau 1 og 2, og stiller større krav til forhåndskendskab til metoden. Det anbefales derfor at du har minimum 50% af den krævede praktiske erfaring i metoden inden deltagelse, det vil for penetrantprøvning være 2 måneder.

Det forudsættes, at du har dansk og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil blive benyttet engelske standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk og praktisk uddannelse i metoden. Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret på niveau 2 i penetrantprøvning i henhold til DS/EN ISO 9712/Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til selvstændigt at kunne udføre penetrantprøvning i industrien.

Eksamen

Certificeringen vil være i henhold til EN ISO 9712/Nordtest, multisektor (IPI).
Ønskes certificering i andre sektorer kontakt da venligst FORCE Technology, NDT undervisning.

Eksamen vil bestå af følgende dele:

Teori:
40 generelle spørgsmål, alle multiple choice spørgsmål
30 specifikke spørgsmål, multiple choice og evt. essay spørgsmål

Praktik:
2 emner (kan variere afhængig af sektor og begrænsninger)
Udfærdigelse af instruktion for niveau 1 personale

Forudsætninger for udstedelse af certifikat

Følgende betingelser skal være opfyldt før der kan udstedes et EN ISO 9712 certifikat:

 • Krav til synsevne. Synsprøve udføres i forbindelse med kurset
 • Gennemført uddannelse: N1 og N2 kursus
 • Bestået PT-2 eksamen 
 • 4 måneders praktisk NDT erfaring med penetrantprøvning