Kursus for alle der har brug for et udførligt kendskab til radiografisk prøvning i praksis samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger. Fortsættelseskursus for inspektører der med praktisk erfaring selvstændigt skal udføre radiografisk prøvning i industrien.

Indhold

Kurset opfylder kravene til undervisning i henhold til DS/EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Gennem undersøgelse af mange forskellige emner med relevante inspektionsteknikker opnår du en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver. 

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i radiografisk prøvning niveau 2:

  • Resumé af radiografisk prøvning niveau 1
  • Videregående teori og principper for radiografisk prøvning
  • Gennemgang af metode og acceptstandarder
  • Vurdering af indikationer
  • Praktiske øvelser i eksponering og filmbedømmelse
  • Rapportering
  • Udarbejdelse af instruktion
  • Sikkerhed

Kurset afholdes på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har gennemført niveau 1 kursus i radiografisk prøvning (skal dokumenteres).

Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelske standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen. 

Udbytte

Grundig teoretisk og praktisk uddannelse i metoden. Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret på niveau 2 i radiografisk prøvning i henhold til DS/EN ISO 9712/Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til selvstændigt at kunne udføre radiografi i industrien.  

Ønsker du information om eksamen og certificering henviser vi til FORCE Certification