Dette er et videregående NDT kurs i radiografisk testing (RT) for de som ønsker å utdype kunnskapene sine omkring radiografiprøving.

NDT Radiografisk testing (RT), Nivå 2

Dette videregående kurset dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest og passer for radiografer som tar sikte på sertifisering nivå 2 i radiografi. Det vil også være verdifullt for personer som ønsker å komplettere sine kunnskaper i videregående teori og filmbedømmelse. Kursene er en naturlig del for alle som ønsker å gå videre for å bli sertifisert som NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 3 i radiografiprøving. 

Kursinnhold

Del 1, Teori:

 • Grunnleggende teori innen strålefysikk.
 • Strålevern.
 • Kilder for røntgen- og gammastråler.
 • Utvidede radiografiske teknikker.
 • Eksponeringsbetingelser.
 • Radiografisk film.
 • Spesielt radiografiutstyr (penetrametre, folier, filter, maskering).
 • Beregning av filmantall og godsøkning.
 • Bildekvalitet.
 • Sprestråling.
 • Gjennomgang og øvelser i skriving av "Instruksjon for nivå 1-personell".
 • Sveisefeil og deres radiografiske avbildning.
 • Innledende filmbedømming.
 • Øvelser i bruk av koder, standarder og spesifikasjoner

Del 2, Praksis:

Denne delen av nivå 2-kurset legger vekt på å få praktisk øvelse i bedømmelse av film.
Deltakerne vil selv bedømme og rapportere en stor mengde film i henhold til gitte koder og under ekspertveiledning.

Etter gjennomført kurs kan du: 

 • Forstå de dypereliggende prinsipper i radiografi.
 • Bedømme film iht. en gitt standard (NS 10450/EN 1435 eller IIW).
 • Vurdere opptak med hensyn til kontrast, definisjon, sverting, følsomhet og andre opptaksparametre.
 • Bedømme film fra røntgen- og isotopopptak av sveiseforbindelser i stål.
 • Bedømme film fra røntgenopptak av sveiseforbindelser i lettmetaller (hovedsakelig aluminium).
 • Gjenkjenne og skille mellom filmfeil og sveisefeil.
 • Vurdere prosedyrer for radiografi.
 • Tolke akseptkriterier.
 • Gjennomføre en NS-EN ISO 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 2, etter tilstrekkelig praksistid.