Kursus og certificering for niveau 3 inspektører der efter 10 år skal recertificeres i radiografiskprøvning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kursus

På brush-up kurset vil der være en genopfriskning af teorien fra niveau 3 kurset. Der vil blive gennemgået de nyeste og gældende standarder, og der kan, hvis det er relevant, blive gennemført praktiske øvelser i udvalgte teknikker.

Udbytte

Genopfriskning af teoretisk viden om metoden, herunder eventuelle nye normer og standarder. Teoretisk grundlag for at blive re-certificeret på niveau 3 i radiografiskprøvning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest.

Eksamen

Eksamen vil bestå af følgende dele:

Teori:
20 multiple choice spørgsmål.

Forudsætninger for udstedelse af certifikat

Følgende betingelser skal være opfyldt før der kan udstedes et EN ISO 9712 certifikat:

  • Krav til synsevne. Synsprøve udføres i forbindelse med kurset
  • Bestået RT-3 re-certificeringseksamen
  • Bestået Niveau 3 Basis Del B re-certificeringseksamen
  • Godkendt dokumentation for praktisk arbejde eller bestået RT-2 praktisk re-certificeringseksamen