Kursus og certificering for niveau 3 inspektører der efter 10 år skal recertificeres i radiografiskprøvning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest

Kursus

På brush-up kurset vil der være en genopfriskning af teorien fra niveau 3 kurset. Der vil blive gennemgået de nyeste og gældende standarder, og der kan, hvis det er relevant, blive gennemført praktiske øvelser i udvalgte teknikker.

Udbytte

Genopfriskning af teoretisk viden om metoden, herunder eventuelle nye normer og standarder. Teoretisk grundlag for at blive re-certificeret på niveau 3 i radiografiskprøvning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest.

Eksamen

Eksamen vil bestå af følgende dele:

Teori:
20 multiple choice spørgsmål.

Forudsætninger for udstedelse af certifikat

Følgende betingelser skal være opfyldt før der kan udstedes et EN ISO 9712 certifikat:

  • Krav til synsevne. Synsprøve udføres i forbindelse med kurset
  • Bestået RT-3 re-certificeringseksamen
  • Bestået Niveau 3 Basis Del B re-certificeringseksamen
  • Godkendt dokumentation for praktisk arbejde eller bestået RT-2 praktisk re-certificeringseksamen