EN ISO 9712/Nordtest eksamen og certificering for dig der ønsker niveau 1 certifikat i radiografisk prøvning.

Eksamen

Certificeringen vil være i henhold til EN ISO 9712/Nordtest, multisektor (IMU).
Ønskes certificering i andre sektorer kontakt da venligst FORCE Technology, NDT undervisning.

Eksamen vil bestå af følgende dele:

Teori:
30 generelle spørgsmål, alle multiple choice spørgsmål
30 specifikke spørgsmål, multiple choice og evt. essay spørgsmål

Praktik:
3 emner (kan variere afhængig af sektor og begrænsninger)

Forudsætninger for udstedelse af certifikat

Følgende betingelser skal være opfyldt før der kan udstedes et EN ISO 9712 certifikat:

  • Krav til synsevne. Synsprøve udføres i forbindelse med kurset
  • Gennemført uddannelse: N1 kursus
  • Bestået RT-1 eksamen 
  • 3 måneders praktisk NDT erfaring med radiografisk prøvning