Kursus for dig der har brug for et grundlæggende kendskab til udførelse af radiografisk prøvning samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger. Indledende kursus for inspektører der skal udføre radiografisk prøvning i industrien.

Indhold

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset (RT-1) indeholder både teori og praktiske øvelser. Ved at gennemføre øvelser med forskellige inspektionsteknikker under vejledning af kvalificerede instruktører opnår du en god basis inden for metoden. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i radiografiprøvning niveau 1 (40 timer)

  • Grundlæggende principper for radiografiprøvning
  • Radiografiteknikker og opsætning af udstyr
  • Egenskaber ved røntgen- og gammastråler
  • Eksponeringsberegning, billedkvalitet m.m.
  • Praktiske øvelser i eksponering
  • Rapportering
  • Sikkerhed

Kurset bliver afholdt på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau.
Der vil indgå udregninger i undervisningen samt i hjemmeopgaverne, og engelske standarder vil blive benyttet.

Udbytte

Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne udføre radiografi i industrien efter instruktion og under vejledning af niveau 2 eller niveau 3 inspektør i metoden.