Kursus for dig der har brug for et grundlæggende kendskab til udførelse af radiografisk prøvning samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger.

Indhold

Kurset opfylder kravene til undervisning i henhold til DS/EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Gennem undersøgelse af mange forskellige emner med relevante inspektionsteknikker opnår du en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver. 

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i radiografiprøvning niveau 1:

  • Grundlæggende principper for radiografiprøvning
  • Radiografiteknikker og opsætning af udstyr
  • Egenskaber ved røntgen- og gammastråler
  • Eksponeringsberegning, billedkvalitet m.m.
  • Praktiske øvelser i eksponering
  • Rapportering
  • Sikkerhed

Kurset bliver afholdt på dansk.

Bemærk: Dette kursus er uden eksamen. Har du brug for et certifikat på niveau 1, skal du tilmeldes særskilt. Se RT-1 Certificering og læs evt. mere her: FORCE Certification

Forudsætninger

Du skal have deltaget på et kursus i strålebeskyttelse inden deltagelse på dette kursus. Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau. Der vil indgå udregninger i undervisningen samt i hjemmeopgaverne, og engelske standarder vil blive benyttet.

Udbytte

Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne udføre radiografi i industrien efter instruktion og under vejledning af niveau 2 eller niveau 3 inspektør i metoden.