Dette er et NDT grunnkurs i radiografisk testing som lærer deg prinsippene for påvisning av feil under ståloverflater ved hjelp av radiografi. Eksaminering er ikke påkrevd.

NDT Radiografisk testing (RT), Nivå 1

Dette grunnkurset dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest og passer for nybegynnere som selv skal utføre radiografisk testing (RT) og som eventuelt skal sertifiseres til nivå 1-operatør. Dette er også første trinn i opplæringen for å bli nivå 2-operatør. Kurset er i tillegg verdifullt for personer som arbeider innen kvalitetssikring og kvalitetskontroll, inspektører, lærere og konsulenter som ønsker en grundig innføring i radiografi.

For å kunne delta på RT nivå 1, må du ha et gyldig strålevernssertifikat, det vil si at kurset "Strålevern ved industriell Industri" må være gjennomført og eksamen bestått.

Kursinnhold

 • Grunnleggende teori om røntgen- og gammastråling.
 • Eksponeringsbetingelser.
 • Røntgenrør og isotoper.
 • Registrering av nødvendig data.
 • Valg av film.
 • Sveisemetoder og sveisefeil.
 • Faktorer som reg. kontrast, oppløsning og følsomhet.
 • Filmbedømmelse.
 • Strålevernsregler.
 • Mørkeromsarbeid.
 • Sprestråling.
 • De viktigste standardene.
 • Dosemålinger.
 • Rapportering.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Forstå den grunnleggende teori bak røntgen og gammastråling.
 • Velge korrekt filmtype, energinivåer og teknikker for et gitt prøveobjekt.
 • Forstå teorien bak filmprosessering og utføre praktisk mørkeromsarbeide.
 • Arbeide praktisk med radiografi med nødvendige kunnskaper om strålevern.
 • Identifisere filmfeil, måle sverting og følsomhet på radiografifilm.
 • Rapportere radiografisk prøving