Kursus for alle der har brug for et udførligt kendskab til visuel prøvning i praksis samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger.

Kursus i visuel prøvning

Indhold

Kurset opfylder kravene til undervisning i henhold til DS/EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.  

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Gennem undersøgelse af mange forskellige emner med relevante inspektionsteknikker opnår du en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver. 

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i visuel prøvning niveau 1+2:

  • Teori og principper for visuel prøvning
  • Visuelle prøvningsmetoder
  • Gennemgang af metode og acceptstandarder
  • Vurdering af indikationer
  • Praktiske øvelser i visuel prøvning
  • Rapportering
  • Udarbejdelse af instruktion 

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelske standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk og praktisk uddannelse i metoden. Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret på niveau 2 i visuel prøvning i henhold til DS/EN ISO 9712/Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til selvstændigt at kunne udføre visuel prøvning i industrien.

Ønsker du information om eksamen og certificering henviser vi til FORCE Certification