Dette er et kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen om visuell prøving. Det egner seg for inspektører som tar sikte på sertifisering iht. EN ISO 9712/Nordtest, Nivå 2 i Visuell Inspeksjon.

Visuell Inspeksjon Nivå 1 og 2 (VT N2)

Kurset er delt inn i en nivå 1- og en nivå 2-del og kjøres som ett samlet kurs.

Kursinnhold

 • Gjennomgang av allmenne krav og fremgangsmåter for visuell inspeksjon
 • Presentasjon av vanlig utstyr benyttet ved visuell inspeksjon
 • Gjennomgang av standarder for visuell inspeksjon, med hovedvekt på NS-EN 970
 • Gjennomgang av NS-ISO 6520 (Sveising, Benevnelser og definisjoner, Sveisefeil)
 • Sveisemetodenes typiske sveisefeil
 • Presentasjon av utstyr for direkte og indirekte visuell inspeksjon
 • Gjennomgang av kvalitetsnivåer for sveiseforbindelser: NS-ISO 5817 (stål og rustfritt stål) NS-ISO 10042 (aluminium og dets sveisbare legeringer)
 • Vurdering av misfarging, oksidasjon på rustfritt stål
 • Visuelle materialfeil i støpte og valsede objekter
 • Visuelle, driftsbetingede feil med hovedvekt på korrosjon og utmatting
 • Gjennomgang og øvelser i skriving av "Instruksjon for nivå 1-personell"
 • Praktiske øvelser i visuell inspeksjon av diverse objekter
 • Rapportering

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

 • Forstå den underliggende teorien for visuell inspeksjon
 • Bli kjent med generelle krav som stilles innen visuell inspeksjon
 • Velge korrekt utstyr for visuell inspeksjon av de ulike objektene
 • Skille ut visuelle feil i sveiste, støpte, valsede og korroderte emner, samt å vurdere disse opp mot gitte akseptkriterier/-nivåer
 • Rapportere resultater iht. prosedyrer/standarder
 • Gjennomføre en EN ISO 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 2, etter tilstrekkelig praksistid