Kursus for alle der ønsker et videregående kendskab til visuel prøvning som NDT-metode. Fortsættelseskursus for niveau 2 inspektører med indgående praktisk erfaring og som skal være ansvarlige for visuel prøvning.

Indhold

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset er et teoretisk kursus med vægt på gældende standarder samt orientering om specielle og avancerede teknikker. I kurset vil forskellige problemstillinger blive taget op som gruppearbejde og eventuelt som individuelle øvelser. Der vil blive gennemgået og øvet udarbejdelse af generelle og specifikke procedurer. Til repetition af teorien vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i visuel prøvning niveau 3:

  • Brush-up af visuel prøvning niveau 2
  • Videregående teori og principper for visuel prøvning
  • Specielle anvendelser og teknikker
  • Gennemgang af metode og acceptstandarder
  • Udarbejdelse af procedurer, generelle og specifikke
  • Gruppearbejde med specifikke problemstillinger

Kurset afholdes på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har gennemført niveau 1 og 2 kursus i visuel prøvning samt Niveau 3 almen del (skal dokumenteres). Du skal tillige have 24 måneders praktisk erfaring som certificert VT-2 inspektør.

Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og skal fortolkes engelske (eventuelt tyske) standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk uddannelse samt kendskab til gældende standarder inden for metoden. Tilstrækkelig teoretisk grundlag for at kunne blive eksamineret i visuel prøvning på niveau 3 i henhold til EN ISO 9712/Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til at kunne udføre og lede visuel prøvningsaktiviteter.

Ønsker du information om eksamen og certificering henviser vi til FORCE Certification