Kursus for alle der har brug for et udførligt kendskab til videoinspektion af rustfrie procesanlæg i praksis samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger. Fortsættelseskursus for inspektører med niveau 2 certifikat i visuel prøvning.

Indhold

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Gennem undersøgelse af mange forskellige emner med relevant udstyr opnår du en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i Fjernbetjent visuel prøvning:

  • Teori og principper for fjernbetjent visuel prøvning
  • Gennemgang Guideline 4304-1 for indvendig visuel inspektion af rørsystemer med skærpede krav
  • Gennemgang af videoendoskoper og kameraer, inklusiv krav til udstyr og verifikation
  • Vurdering af indikationer inklusiv brug af Farveatlas
  • Praktiske øvelser i brug af forskellige udstyrstyper til fjernbetjent visuel prøvning
  • Gennemgang af relevante metoder og acceptstandarder
  • Rapportering, herunder krav til sporbarhed

Kurset afholdes på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har gennemført niveau 2 kursus og certificering i visuel prøvning.

Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelske standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk og praktisk uddannelse i metoden. Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret i fjernbetjent visuel prøvning. Efter eksaminering vil du være i stand til at kunne udføre fjernbetjent visuel prøvning efter Guideline 4304-1 for indvendig visuel inspektion af rørsystemer med skærpede krav.