Kurset giver et grundigt indblik i lovkrav, standarder og sikkerhed ved anvendelse af kraftige lasere, og giver kursisterne de nødvendige teoretiske redskaber til udførelse af risikovurdering af lasere.

Deltagere

Kurset er målrettet virksomheder, myndigheder og personer, som beskæftiger sig med lasere i erhvervsmæssigt øjemed, hvor risikovurdering kræver særlig indsigt. Kurset sigter på brugere af lasere ifm. lasersvejsning, laserskæring, lasershows, laboratorielasere, lasere til medicinsk brug mv.

Indhold

 • Laseren – Hvad karakteriserer en laser?
 • Lasertyper – Almindeligt forekommende og industrielt anvendte
 • Laserstrålings biologiske virkning på kroppen og øjnene
 • Lovkrav og relevante standarder for laserstråling
    * EU-direktiv 2006/25/EC
    * EN/ISO 60825-1
    * Klassifikation af lasere
    * Risikovurdering af optisk stråling
 • Sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler (PPE)
    * Beregning af sikkerhedsafstande
    * Beregning af krav til PPE
    * Afskærmning
 • Når uheldet er ude – Håndtering af ulykker

Udbytte

Kurset sætter deltagerne i stand til bedre at forstå og forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter ved laserstråling og giver et grundigt indblik i de lovkrav, der stilles til anvendelsen af lasere.
Efter kurset er deltagerene i stand til at evaluere riscisi, og foretage den lovpligtige risikovurdering iht. EU-direktiv 2006/25/EU vedr udsættelse for optisk stråling, og overholdelse af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 562 af 26. maj 2010, ”Bekendtgørelse om beskyttelse mod kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet”.

Varighed

4 timer

Kursussprog

Kurset afholdes på dansk eller engelsk efter aftale.