Kurset giver et grundigt indblik i lovkrav, standarder og sikkerhed ved anvendelse lasere.

Deltagere

Kurset er målrettet virksomheder, myndigheder og personer, som beskæftiger sig med lasere i erhvervsmæssigt øjemed, hvor risikovurdering kræver særlig indsigt. Kurset sigter på brugere af lasere ifm. lasersvejsning, laserskæring, lasershows, laboratorielasere, lasere til medicinsk brug mv.

Indhold

 • Laseren – Hvad karakteriserer en laser?
 • Lasertyper – Almindeligt forekommende og industrielt anvendte
 • Laserstrålings biologiske virkning på kroppen og øjnene
 • Lovkrav og relevante standarder for laserstråling
    * EU-direktiv 2006/25/EC
    * EN/ISO 60825-1
    * Klassifikation af lasere
    * Risikovurdering af optisk stråling
 • Sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler (PPE)
    * Beregning af sikkerhedsafstande
    * Beregning af krav til PPE
    * Afskærmning
 • Når uheldet er ude – Håndtering af ulykker

Udbytte

Kurset sætter deltagerne i stand til bedre at forstå og forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter ved laserstråling og giver et grundigt indblik i de lovkrav, der stilles til anvendelsen af lasere.
Efter kurset er deltagerene i stand til at evaluere riscisi, og foretage den lovpligtige risikovurdering iht. EU-direktiv 2006/25/EU vedr udsættelse for optisk stråling, og overholdelse af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 562 af 26. maj 2010, ”Bekendtgørelse om beskyttelse mod kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet”.

Varighed

4 timer

Kursussprog

Kurset afholdes på engelsk