Kursus for dig der har brug for viden om strålesikkerhed ved industriel radiografi for at kunne arbejde med lukkede radioaktive kilder samt dig der skal arbejde som assistent ved anvendelse af gammaradiografi uden for anlæg.

Indhold

Kurset opfylder kravene til uddannelse som assistent indenfor gammaradiografi i henhold til Sundhedsstyrelsens (Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS)) bekendtgørelse om lukkede radioaktive kilder.

Kurset indeholder både teori og demonstrationer.

Følgende emner vil blive gennemgået på assistentkurset i strålebeskyttelse (8 timer)

  • Ioniserende stråling og måling heraf
  • Biologisk virkning af stråler
  • Betjening af gammaradiografi udstyr
  • Hvordan man skal forholde sig ved uheld
  • Praktisk strålebeskyttelse og arbejdsregler

Kurset afholdes på dansk.

Udbytte

Kendskab til principperne for strålebeskyttelse. Tilstrækkelig grundlag for at kunne opnå tilladelse til at arbejde selvstændigt med lukkede radioaktive kilder samt arbejde som assistent ved anvendelse af gammaradiografi uden for anlæg.