Kursus for dig der har brug for viden om strålesikkerhed ved industriel radiografi samt dig, der skal være strålingsansvarlig og godkendes af SIS. Kurset indgår også som en del af uddannelsen i radiografisk prøvning niveau 1.

Kurset henvender sig til personer, der skal arbejde som strålebeskyttelseskoordinatorer og/eller radiografer indenfor NDT, men det giver også den nødvendige kompetence til radiografer og strålebeskyttelseskoordinatorer, som skal arbejde indenfor andre områder af industriel radiografi. Kurset afsluttes med en prøve, som skal være bestået for at du kan  deltage på uddannelsen i radiografisk prøvning niveau 1.

Indhold

Kurset opfylder kravene til uddannelse i henhold til Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelses bekendtgørelse. Det indeholder både teori, demonstrationer og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i strålebeskyttelse:

  • Radiografisk teori
  • Ioniserende stråling og måling heraf
  • Biologisk virkning af stråler
  • Praktisk strålebeskyttelse og arbejdsregler

Kurset afholdes på dansk.

Udbytte

Du får et grundlæggende kendskab til principperne for strålebeskyttelse og tilstrækkeligt teoretisk grundlag for at kunne opnå tilladelse til at arbejde selvstændigt med industriel radiografi.

Afsluttende prøve

Kurset afsluttes med en afsluttende prøve, der består af flervalgs-spørgsmål. Prøven er bestået med 70% rigtige svar.