Kursus for dig der har brug for viden om strålesikkerhed ved industriel radiografi samt dig, der skal være strålingsansvarlig og godkendes af SIS. Kurset indgår også som en del af uddannelsen i radiografisk prøvning niveau 1.

Indhold

Kurset opfylder kravene til uddannelse i henhold til Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelses bekendtgørelse.

Kurset indeholder både teori, demonstrationer og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i strålebeskyttelse (32 timer)

  • Radiografisk teori
  • Ioniserende stråling og måling heraf
  • Biologisk virkning af stråler
  • Praktisk strålebeskyttelse og arbejdsregler

Kurset afholdes på dansk og norsk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du medbringer lommefilm og lommealarm på kurset. Har du ikke lommefilm i forvejen, kan den bestilles hos Sundhedsstyrelsen. Lommealarm kan lånes, hvis der gives besked til kursus-sekretæren forud for kurset.

Udbytte

Grundlæggende teoretisk kendskab til principperne for strålebeskyttelse. Tilstrækkelig teoretisk grundlag for at kunne opnå tilladelse til at arbejde selvstændigt med industriel radiografi.

Eksamen

Kurset afsluttes med en eksamen, der består af flervalgs-spørgsmål. Eksamen er bestået med 70% rigtige svar.