Kurset sætter deltagerne i stand til bedre at forstå og forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter ved den ioniserende stråling fra sonderne og giver et grundigt indblik i de lovkrav, der stilles til brugen og transporten af de transportable fugt- og densitetsmålere.

Stråling og strålingssikkerhed i forbindelse med transportable fugt- og densitetsmålere indeholdende radioaktive kilder

Deltagere

Kurset er målrettet firmaer og personer, der beskæftiger sig med fugt- og densitetsmålere indeholdende radioaktive kilder.
 

Indhold

Kurset er opdelt i 4 lektioner:
 
1. lektion
  • Radioaktivitet og stråling
  • Strålings vekselvirkning med stof
  • Størrelser og enheder.
2. lektion:
  • Strålings biologiske virkninger
  • ICRP-anbefalinger/dosisgrænser
  • Vores strålemiljø.
3. lektion:
  • Praktisk strålebeskyttelse (afstand, tid, afskærmning)
  • Demonstration af fugt- og densitetsmåler, herunder renseprocedure samt måling og beregning af dosishastighed fra gamma- og netron stråling.
4. lektion:
  • Bek. 823 af 31. okt. 1997 og bek. 985 af 11. juli 2007
  • Sikkerhedsforskrifter for brug samt regler for transport.

Udbytte

Kurset sætter deltagerne i stand til bedre at forstå og forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter ved den ioniserende stråling fra sonderne og giver et grundigt indblik i de lovkrav, der stilles til brugen og transporten af de transportable fugt- og densitetsmålere.
 

Varighed

1 dag
 

Kursussprog

Kurset afholdes på dansk eller engelsk. Ønskes kurset afholdt på andre sprog, kontakt da kursusadministratoren.