Lær at forstå og forholde dig til de sikkerhedsmæssige aspekter ved den ioniserende stråling fra sonderne og få et grundigt indblik i de lovkrav, der stilles til brugen og transporten af de transportable fugt- og densitetsmålere.

Deltagere

Kurset henvender sig specielt til personer, der skal benytte fugt- og densitetsmålere indeholdende radioaktive kilder, men er også generelt anvendeligt ved brug af andre typer apparater der benytter sig af ioniserende stråling.

Indhold

Kurset består af fire elementer:
 1. Radioaktivitet og stråling
 • Strålings vekselvirkning med stof
 • Størrelser og enheder
 • Strålings biologiske virkninger
 • Dosisgrænser
 • Almindeligt strålemiljø.

2. Praktisk strålebeskyttelse

 • Fugt- og densitetsmåler.
 • Størrelser og enheder
 • Strålings biologiske virkninger
 • Dosisgrænser
 • Almindeligt strålemiljø.

3. Fugt- og densitetsmåler:

 • Renseprocedurer
 • Måling og beregning af dosishastighed.Fugt- og densitetsmåler.
4. Relevante regler og bekendtgørelser
 • Dosisgrænser
 • Regler for opbevaring og brug af lukkede radioaktive kilder
 • Sikkerhedsforskrifter for brug
 • Transportregler.

Udbytte

Kurset sætter deltagerne i stand til bedre at forstå og forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter ved den ioniserende stråling fra sonderne og giver et grundigt indblik i de lovkrav, der stilles til brugen og transporten af de transportable fugt- og densitetsmålere.

Varighed

1 dag

Kursussted

FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby

Kursussprog

Kurset afholdes på dansk eller engelsk.