Trykbærende udstyr, herunder beholdere, varmevekslere, rørsystemer, ventiler mv. skal anvendes på en sikkerheds-mæssig forsvarlig måde.

Forkert design eller naturligt slid kan nemlig være til fare for omgivelserne. Derfor er alt trykbærende udstyr med et arbejdstryk på mere end 0,5 bar underlagt lovbestemte krav. 

Nyt udstyr skal f.eks. godkendes af akkrediterede myndigheder iht. kravene i PED. Og der skal føres periodisk kontrol med eksisterende udstyr, så brud, krakeleringer og andre former for slid, der kan medføre en sikkerhedsrisiko, undgås.