Trykbærende udstyr, herunder beholdere, varmevekslere, rørsystemer, ventiler mv. skal anvendes på en sikkerheds-mæssig forsvarlig måde.