Når trykbærende anlæg skal opføres, ombygges eller renoveres, har ejerne/brugerne af trykudstyret behov for kvalificeret rådgivning/projektering. Vores kursus tager udgangspunkt i regelsættet ud fra cases.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Trykbærende udstyr findes i en bred vifte af virksomheder, og skal der ske ændringer på det, er det vigtigt, at de ansvarlige for rådgivning og projektering kender reglerne, og er i stand til at få dem omsat til praksis, så man ender ud med et produkt der er i orden og veldokumenteret i sin helhed.

På kurset lærer du om forpligtelser, ansvarsområder, godkendelsesprocedurer, opstilling af kravspecifikationer, dokument review, kvalitetskontrol, dokumentationskrav, krav for at måtte idriftsætte og krav efter idriftsættelse.

 

Målgruppe:
Rådgivere, projektansvarlige, bygherrer og driftsansvarlige

Undervisere:
Erfarne specialister, virksomhedskonsulenter, ingeniører og inspektører, der til dagligt er beskæftiget i FORCE Technology med tekniske opgaver indenfor området.

 

Program:

Dag 1:

 • Hvad er CE-mærkning?
 • Regler for trykbærende udstyr
 • EU-DK
 • Tolkning af regler
 • Harmoniserede standarder
 • Hvilke dokumenter skal der være ifølge reglerne, og hvordan ser de ud?
 • Hvilke dokumenter er det godt at have?
 • Case 1: Ny CE-mærket trykbeholder til erstatning for en identisk meget gammel beholder
 • Case 2: Nye CE-mærkede sikkerhedsventiler til erstatning for sikkerhedsventiler, der er kasseret

Dag 2:

 • Case 3: Indkøb og idriftsættelse af brugt beholder
 • Case 4: Nyt trykluftsanlæg
 • Case 5: Nyt køleanlæg i kontorbygning
 • Case 6: Reparation af eksisterende trykbeholder
 • Case 7: Ny dampkedel
 • Case 8: Ombygning af dampkedel til 72 timers drift
 • Case 9: Ombygning af procesanlæg

Der tages forbehold for ændringer i programmet