Få uddybende viden om trykbærende udstyr og anlæg, herunder rammerne for lovpligtig inspektion

Trykbærende udstyr, såsom trykbeholdere, dampkedler rørledninger, ventiler, procesanlæg, tanke og trykflasker, er omfattet af en række krav og regler af hensyn til sikkerheden for både brugere og omgivelser

Kurserne i inspektion af trykbærende udstyr har til formål at give deltagerne grundig indføring i forskellige aspekter af fremstilling, anvendelse, inspektion, opbygning, ombygning og/eller renovering af trykbærende udstyr, inkl. relevante regler, standarder og bekendtgørelser.