Teoretisk gennemgang og demonstration af undersøgelser og praktiske opgaver indenfor: - Materialekendskab - Svejsning - Undersøgelsesmetoder - Varmebehandling - Ophæng af rørsystemer - Materialenedbrydning, revner og brud ved højere temperaturer, herunder eksempler på typiske skader - Termisk udmattelse - Krybning - Levetidsundersøgelser - Driftsegnethedsundersøgelser - Visuel inspektion - Styrkeberegning og konstruktionsnormer

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Forudsætninger:

Det forudsættes, at deltagerne har gennemført kurset TRYK 1.1 - Inspektion af trykbærende udstyr, generelt - eller har tilsvarende viden, og at man har erfaring i design, drift og vedligehold af trykbærende udstyr, der er udsat for krybebelastninger.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til ingeniører/maskinmestre o.lign. fra jern- og maskinindustrien, procesindustrien og rådgivende virksomheder, som er beskæftiget med trykbærende anlæg, og som 1) er ansat i en virksomhed, der er godkendt til egenkontrol eller som inspektionsorgan og 2) forventes at skulle beskæftige sig med eftersyn og besigtigelse af trykbeholdere og rørsystemer, der er udsat for krybebelastninger.

Kurset er endvidere relevant for de personer, der dagligt arbejder med design, drift, vedligehold og pasning af det pågældende udstyr.

Program:

Dag 1:

Materialer til brug i trykbærende udstyr udsat for krybning -stålbetegnelser og egenskaber -mateialer i kedler -højtemperaturmaterialer

Krybning og påvirkninger af stål ved høje temperaturer -ændring af egenskaber temperaturen -krybemekanismer -sfæroidicering -mikrostrukturomdannelser -dannelse af magnetitlag -bedømmelse af driftstemperatur -beregning og vurdering af restlevetid

Tilstandsundersøgelser og restlevetid -NDE undersøgelser -replica undersøgelser på kraftværker -klassifikation og bedømmelse af krybning i mikrostrukturer -metallurgiske laboratorieundersøgelser

Varmebehandling -hærdning -TTT- og CCT-diagrammer -Jominy-kurven -anløbning -blødglødning, normalisering m.m. -overfladehærdning -afspændingsglødning ved svejsning

Dag 2:

Svejsning af materialer til brug i trykbærende udstyr udsat for krybning -varmepåvirkning af stål ved svejsning -materialer og svejsefejl

Materialenedbrydning ved højere temperatur -højtemperaturkorrosion -revner og brud -krybning -korrosionsudmattelse -termisk udmattelse -spændingskorrosion -eksempler på skader

Korrosion og belægninger i kedler og varmevekslere -forebyggelse af korrosion -eksempler på skader

Dag 3:

Brush-up om regler for trykbærende udstyr -bekendtgørelser, vejledninger, standarder -indretning, ombygning og reparation -anvendelse (opstilling, undersøgelser, ansvar m.m.) -vurdering af driftsegnethed -vurdering programmer for levetidsundersøgelser, AT-vejledning nr. B.4.12 og DFV2004 (mar2010)

Anvendelse og inspektion af rørsystemer udsat for krybning og udmattelse (teori) -vedligeholdelse og registreringer -understøtninger og hængere -periodiske undersøgelser (eftersyn, besigtigelse og andre undersøgelser) -brug af checklister

Reparation af trykbærende udstyr (krybning og udmattelse) Case -reparation med svejsning (WPS/WPQR/varmebehandling) -verifikation -opstillingskontrol og ibrugtagning

Der tages forbehold for ændringer i programmet