Tryk 1.1. - få uddybende viden om trykbærende udstyr, fremstilling og anvendelse samt lovpligtig inspektion.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kursusudbytte

Kurset giver deltagerne en uddybende viden om trykbærende udstyr (beholdere og rørsystemer) og anlæg (enheder) herunder Arbejdstilsynets regler for fremstilling og anvendelse. Kurset giver desuden et grundigt indblik i rammerne for lovpligtig inspektion (periodiske undersøgelser) bl.a. ved teoretiske og praktiske opgaver udført på konkrete beholdere og anlæg. Afslutningsvis gennemføres en skriftlig test/prøve i de underviste områder.

Forudsætninger

Deltagerne bør have et basiskendskab til trykbærende udstyr og anlæg gennem nuværende/tidligere beskæftigelse eller relevante uddannelser/kurser mm.

Målgruppe

Inspektører ansat i en virksomhed godkendt til egenkontrol eller godkendt som inspektionsorgan der forventes at skulle beskæftige sig med eftersyn og besigtigelse af trykbeholdere og rørsystemer, der ikke er udsat for krybebelastninger samt trykbærende anlæg (enheder) uden dampkedler.

Personer, der har behov for viden om kravene til fremstilling eller indkøb af trykbærende udstyr.

Personer, der dagligt har ansvar for drift, vedligehold og pasning af det pågældende udstyr.

Certificerede sagkyndige efter Arbejdstilsynets hidtidige regler, der har behov for brush-up i forbindelse med det nye regelsæt.

Undervisere

Erfarne specialister, der til dagligt er beskæftiget i FORCE Technology med tekniske opgaver indenfor områderne svejsning, styrkeberegning, NDT og metallurgi samt erfarne ingeniører og inspektører, der til dagligt er beskæftiget i FORCE Certification A/S indenfor lovpligtig inspektion af trykbærende udstyr og anlæg.