Beregningskursus med introduktion til de danske og europæiske regler, harmoniserede standarder og en dokumentationsguide for entreprenører og andre interessenter.

Kurset er et beregningskursus inden for trykbærende udstyr, og indeholder beregninger efter harmoniserede europæiske standarder og en dokumentationsguide for entreprenører og andre interessenter.

Deltagere

Ingeniører, teknikere og andre med erfaring inden for beregning, konstruktion og/eller fremstilling af trykbeholdere.

Indhold

  • De væsentligste sikkerhedskrav i EF-direktivet for trykudstyr
  • Krav til materialevalg
  • Teori og øvelser i beregning af normalt forekommende elementer i trykbeholdere: Svøb, endebunde (plane, kuplede og koniske), udskæringer og flanger for indre og ydre overtryk m.m. efter forslag til EN-norm for ufyrede trykbeholdere
  • Krav ved fremstilling
  • Kontrolomfang (ikke-destruktiv kontrol)
  • Valg af overensstemmelsesmoduler i EF-direktiv for trykudstyr.

Udbytte

Du får et teoretisk og praktisk grundlag for konstruktion og beregning af trykbeholdere efter det nye EF-direktiv for trykudstyr og efter den forventede kommende EN-norm for ufyrede trykbeholdere.

 Varighed

2 dage