Produkter med lyskilder, der ikke lever op til kravene for fotobiologisk sikkerhed, kan i værste fald forårsage alvorlige skader for brugerne.

Er du som producent klar over, at alle dine produkter, der indeholder lyskilder (foruden lasere), skal testes og risiko klassificeres i henhold til standarden EN 62471:2008 om fotobiologisk sikkerhed, før du må markedsføre og sælge dem?

Hvad er fotobiologisk sikkerhed?

Lyskilder udsender optisk stråling, som kan være farlig for både øjne og hud. Det kan fx give forbrændinger eller inducere fotokemiske skader på nethinden, når brugerne bliver udsat for belysning over længerevarende tider.

Alle producenter skal derfor kunne dokumentere, at deres produkter er godkendte og ikke kan skade brugerne af dem, dvs. at de er fotobiologisk sikre at anvende.

Fotobiologisk sikkerhed beskæftiger sig især med potentielle risici fra synligt lys, infrarødt lys (IR) og UV-stråling.

Lystypen afgør den fotobiologiske sikkerhed

Produkter kan indeholde flere forskellige lyskilder som synligt lys, infrarødt lys (IR) og UV.

Disse typer lys har forskellige risici, og i alle tilfælde gælder det at jo kraftigere udstrålingen er, jo kortere tid må du være eksponeret for den.:

 • Blåt lys: Blåt lys fra kraftige lyskilder som LED-chips er særligt skadeligt for øjnene (Blue-Light Hazard), da det potentielt kan resultere i fotokemisk reaktion og dermed en skade på nethinden. Det kræver derfor en nøje risikovurdering.
 • Infrarødt lys (IR): Kendt for at udsende termisk energi, IR-lys bruges i applikationer som fx overvågningskameraer, tracking-systemer samt signaloverførsel og kommunikationssystemer, og det kan medføre øjenskader ved langvarig eksponering. En væsentlig risiko ved IR lys er, at det ikke aktiverer øjets naturlige beskyttelsesmekanismer, da det er usynligt og dermed ikke stimulerer en visuel respons.
 • Ultraviolet lys (UV): Anvendes i diverse industrier som farmaceutisk, bioteknologi og fødevareindustrien, samt endda i underholdningsbranchen. UV-A og UV-B er almindeligt anvendt i medicinske og kommercielle applikationer såsom plantevækst, desinfektion og materialetest samt solarier, mens UV-C er så kraftig, at det er velegnet til mikrobebekæmpelse og sterilisering i både sundheds- og fødevaresektorer. UV-stråling er dog farlig for både hud og øjne, og derfor er der doseringsgrænser.

Hvorfor er det vigtigt med en akkrediteret test af den fotobiologiske sikkerhed for produkterne?

Når producenter skal markedsføre og sælge produkter med lyskilder, skal de først have vurderet den fotobiologiske risiko. Det foregår ved, at produkterne bliver testet i henhold til standarden EN 62471:2008.

Når der foreligger en akkrediteret testrapport fra en uvildig anerkendt tredjepart, kan producenten opnå en CE-mærkning af produkterne, som er et krav for at kunne sælge dem i Europa.

Med en akkrediteret testrapport er producenten sikret, at testen er udført i et akkrediteret laboratorie med den nødvendige ekspertise og kvalitetskontrol. Det gør testresultaterne pålidelige og globalt anerkendte.

Risikogrupper inden for fotobiologisk sikkerhed

Lyskilder klassificeres i risikogrupper baseret på deres potentiale til at forårsage fotobiologiske skader.  

Klassificeringen følger standarden EN 62471:2008, og omfatter fire risikogrupper:

 • RG0 (Risikogruppe 0 - Fritaget): Lyskilder i denne gruppe udgør ingen fare for mennesker under normal brug. De kan anvendes uden restriktioner.
 • RG1 (Risikogruppe 1 - Lav risiko): Disse lyskilder udgør en meget lav risiko for skader. Risikoen er kun til stede ved meget langvarig eksponering, og i de fleste tilfælde er normale anvendelser sikre.
 • RG2 (Risikogruppe 2 - Moderat risiko): Lyskilder i denne gruppe kan forårsage skade ved langvarig eksponering, men naturlige forsvarsmekanismer (som blinkerefleksen og undvigelse af lys) giver normalt tilstrækkelig beskyttelse. De kræver mere omhyggelig anvendelse for at undgå utilsigtede skader.
 • RG3 (Risikogruppe 3 - Høj risiko): Disse lyskilder udgør en høj risiko for akutte skader på øjne og hud ved selv kortvarig eksponering. De skal anvendes med stor forsigtighed og passende beskyttelsesforanstaltninger for at undgå farlige situationer.

Hvilke produkter er omfattet af kravene til fotobiologisk sikkerhed?

En bred vifte af produkter skal vurderes for deres fotobiologiske sikkerhed, herunder:

 • LED-lamper og pærer
 • Lyskæder
 • LED-projektorer
 • Scene belysning
 • Håndlamper
 • Nedgravningsspot lamper
 • Nødbelysning
 • Akvarielamper
 • Optisk medicinsk udstyr (ikke laser-baseret)
 • Lysterapilamper
 • UV-sterilisatorer og -rensere
 • UV-lamper på fx diskoteker

Produkterne skal mærkes med en advarselslabel i overensstemmelse med klassificeringen, hvis klassificeringen af produktet ikke falder i den fritaget gruppe (RG-0).

Hvorfor er fotobiologisk sikkerhed vigtigt?

Fotobiologisk sikkerhed er afgørende for at undgå skadelige virkninger af stråling fra lyskilder. Uden tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger kan brugerne blive udsat for skadelig stråling med alvorlige helbredsproblemer til følge.

Derfor bør producenter tidligt i udviklingsforløbet foretage prøvninger for at evaluere den fotobiologiske risiko af deres nyudviklede produkter, så de undgår store re-design omkostninger af et produkt der viser sig at være for farlige til applikationen i sidste ende.

Hvilke skader kan der ske, hvis produktet ikke er klassificeret fotobiologisk korrekt?

Der er flere potentielle skader, som kan opstå ved manglende fotobiologisk evaluering og dermed en uhensigtsmæssig forøget eksponering til lyset:

 • Øjenskader: Overeksponering for UV-stråling kan forårsage fotokeratitis (sneblindhed) og øge risikoen for grå stær. Blåt lys fra kan også skade nethinden og bidrage til makuladegeneration.
 • Hudskader: UV-stråling kan forårsage solskoldning, for tidlig aldring af huden og øge risikoen for hudkræft.

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere information om fotobiologisk sikkerhed, eller hvis du har brug for en akkrediteret test af dine produkter med lyskilder.