Retroreflekterende materialer og folier anvendes i en række produkter og applikationer af sikkerhedsmæssige årsager. Akkrediterede test verificerer, at du overholder relevante standarder.

Retroreflekterende materialer har med deres unikke evne til at kaste lys tilbage til kilden vist sig at være uundværlige med hensyn til at forbedre synlighed og sikkerhed. Disse alsidige materialer finder anvendelse inden for et utal af brancher, fra trafik og transport til forbrugerprodukter, rumfart og meget mere.

Efterhånden som disse materialer bliver mere fremherskende i vores dagligdag, er behovet for omfattende test vokset eksponentielt.

Måling af reflekterende folie og retroreflekterende materialer er vigtig af flere årsager:

 • Vurdering af ydeevne
  Reflekterende folie og retroreflekterende materialer anvendes til forskellige formål, f.eks. vejskilte, køretøjsmarkeringer, tøj med høj synlighed og sikkerhedsprodukter. Måling af deres reflekterende egenskaber gør det muligt at vurdere deres ydeevne og overholdelse af specifikke standarder eller forordninger. Det sikrer, at materialerne lever op til de krævede synligheds- og sikkerhedsstandarder.
 • Kvalitetskontrol 
  Producenter af reflekterende folie og retroreflekterende materialer er nødt til at måle og kontrollere kvaliteten af deres produkter. Ved at foretage målinger kan producenterne sikre, at materialerne opfylder de ønskede specifikationer, som minimum kravet til koefficienten af retrorefleksion eller farveegenskaber. Det er med til at opretholde konsistens og pålidelighed i produktionsprocessen.
 • Forskning og udvikling
  Måling af reflekterende folie og retroreflekterende materialer er afgørende til forsknings- og udviklingsformål. Det giver forskerne mulighed for at sammenligne forskellige materialer, belægninger eller fremstillingsteknikker for at forbedre ydeevnen, holdbarheden og omkostningseffektiviteten. Nøjagtige målinger giver værdifulde data til optimering og innovation af disse materialer.
 • Overholdelse af sikkerhedsstandarder
  Reflekterende folie og retroreflekterende materialer er ofte reguleret af sikkerhedsstandarder inden for forskellige brancher. For eksempel skal vejskilte og afmærkninger opfylde specifikke krav til retrorefleksion for at sikre synlighed og førersikkerhed. Måling af disse materialer sikrer overholdelse af standarderne og er med til at identificere eventuelle produkter, der ikke overholder standarderne, og som kan udgøre en risiko for den offentlige sikkerhed.
 • Vedligeholdelse af ydeevne
  Med tiden kan reflekterende folie og retroreflekterende materialer nedbrydes eller blive mindre effektive på grund af vejrlig, ophobning af snavs eller skader. Regelmæssige målinger kan hjælpe med at vurdere deres løbende ydeevne og identificere, hvornår der er behov for vedligeholdelse eller udskiftning. Dette er især vigtigt for anvendelser, hvor synligheden er kritisk, som f.eks. trafikregulering eller personlige værnemidler.

Sikring af optimal retrofleksion med specifikke testparametre

Vejafmærkninger skal indeholde små glaskugler, og skiltets filmmateriale skal indeholde glaskugler eller mikro-prismer for at forbedre refleksionen eller retrorefleksionen til et niveau, der kan hjælpe bilisterne.

Til måling af reflekterende folie og retroreflekterende materialer, er der behov for forskellige instrumenter og akkrediterede metoder som er beskrevet i standarder afhængigt af anvendelsen. Test kræver kalibrerede instrumenter og godkendte testmetoder. Disse værktøjer og metoder kvantificerer parametre som retrorefleksionskoefficient, farveegenskaber, luminans og lysstyrke, hvilket giver objektive målinger til vurdering og sammenligning.

Vi tilbyder akkrediteret og uvildig prøvning af forskellige parametre, herunder:

Reflekterende arbejdstøj øger arbejdssikkerheden.

Standarder for sikkerhedsbeklædning

 • EN 471 / EN 20741. Beskyttelsesbeklædning – Tydeligt synlig beklædning – Prøvningsmetoder og krav

Standarder for færdselstavler

 • EN 12899. Stationære, vertikale vejtrafikskilte. Mest relevant er del 1: Stationære skilte og Del 4: Fabrikkens egen produktionskontrol
 • ASTM E1709. Standardtestmetode til måling af retroreflekterende skilte ved hjælp af et bærbart retroreflektometer ved en 0,2 graders observationsvinkel
 • ASTM E2540. Standardtestmetode til måling af retroreflekterende skilte ved hjælp af et bærbart retroreflektometer ved en 0,5 graders observationsvinkel

Andre relaterede standarder

 • DIN 67250. Retroreflekterende materialer til trafiksikkerhed - Fotometriske minimumskrav til retroreflekterende folie
 • ASTM D 4956. Standardspecifikationer for retroreflekterende folie til trafikregulering
 • ASTM E809. Standardpraksis for måling af fotometriske egenskaber for retroreflektometre
 • ASTM E810. Standardtestmetode for retrorefleksionskoefficienten for retroreflekterende folie ved hjælp af koplanar geometri

Standarder for måling af retroreflekterende fortovsafmærkningsmateriale

 • EN 1436. Vejafmærkningsmaterialer - Vejafmærkningens ydeevne for trafikanterne
 • ASTM E1710. Standardtestmetode til måling af retroreflekterende fortovsafmærkningsmateriale med CEN-foreskrevet geometri ved hjælp af et bærbart retroreflektometer
 • ASTM E2177. Standardtestmetode til måling af koefficienten for retroreflekteret luminans (RL) af fortovsafmærkninger i en standardtilstand af vådhed
 • ASTM E2302-03a. Standardtestmetode til måling af luminanskoefficienten under diffus belysning af fortovsafmærkningmaterialer ved hjælp af et bærbart retroreflektometer
 • ASTM E2832. Standardtestmetode til måling af koefficienten for retroreflekteret luminans af fortovsafmærkninger i en standardtilstand med kontinuerlig vådhed (RL-2)

Andre relaterede standarder

 • ASTM E2366. Standardtestmetode til måling af kromaticitet i dagtimerne af fortovsafmærkningsmateria-ler ved hjælp af et bærbart refleksionskolorimeter
 • ASTM E2367. Standardtestmetode til måling af kromaticitet om natten af fortovsafmærkningsmaterialer ved hjælp af et bærbart refleksionskolorimeter

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan du kan verificere de reflekterende folier og retroreflekterende materialer i dine produkter for at sikre ydeevne, kvalitet, sikkerhed og overholdelse af standarder og forordninger.

Cykelsti-skilt
Vejskilte skal opfylde specifikke krav til retrorefleksion for at sikre synlighed og førersikkerhed.