Få garanti for at dine lyskilder, belysningsprodukter og lysdesign opfylder gældende krav og standarder med lysmålinger foretaget i et ISO17025-certificeret laboratorium.

Mange brancher og markeder har specifikke standarder og regler for lyskilder og belysningssystemer. Med lystekniske målinger kan du sikre, at dine produkter opfylder disse krav. Dermed undgår du potentielle konsekvenser som f.eks. udskiftning af installationer, bøder og retssager.

Er du producent af lyskilder eller belysningsprodukter, har du løbende behov for at få testet og verificeret, om produkterne opfylder de fastsatte krav fra kunderne eller myndighederne og de gældende standarder på området. Med radiometriske, fotometriske og kolorimetriske målinger får du vished for, om produkterne leverer den ønskede lyskvalitet, eller om der skal justeres i produktdesignet. 

Som godkendende myndighed har du brug for en uvildig partner som gennem test og målinger kan verificere, at produkterne overholder de specificerede standarder. Det giver jer vished for, at sikkerhed, kvalitet og ydeevne er opfyldt for de lyskilder og belysningsprodukter, der findes på markedet, og at produkterne er sikre for forbrugerne at anvende.

Med lysmålinger foretaget af et akkrediteret laboratorium opnår du bl.a.:

 • Uvildighed
  Lysmålinger, analyse og dokumentation lavet i vores akkrediterede laboratorium er uvildig og anerkendt gennem DANAK-certificering med sporbarhed til anerkendte nationale metrologiske institutter.
 • Kvalitetssikring
  Lysmålinger bidrager til at sikre, at produkterne lever op til gældende standarder og specifikationer. Dermed reducerer du risikoen for fejl og kan altid dokumentere produktets kvalitet.
 • Optimering af ydeevne
  Ved at få udført lysmålinger får du identificeret områder, hvor du kan forbedre produktets ydeevne. Vi kan måle og analysere lysstrøm, lysfordeling, farvetemperatur, luminans, lysstyrke, belysningsstyrke og andre relevante parametre for at optimere produktet, samt effektiviteten og lyskvaliteten.
 • Identifikation af problemer og mulige fejlretninger
  Oplever du problemer eller afvigelser i dine lyskilder eller belysningssystemer, kan du med lysmålinger identificere og lokalisere problemerne, så du kan foretage nødvendige justeringer, rettelser og forbedringer.
 • Forbedret produktudvikling og øget innovation
  Du kan også bruge lysmålinger i produktudviklingsprocessen til at evaluere og forbedre prototyper eller teste nye koncepter. Med lysmålinger kan du få kvantificeret og dokumenteret effekten af designændringer eller nye teknologier og dermed differentiere dig i markedet.

Specialiserede faciliteter sikrer dig nøjagtige resultater

Når du vælger FORCE Technology, får du adgang til specialiserede faciliteter, herunder akkrediterede laboratorier og testområder, der sikrer præcise og reproducerbare målinger under kontrollerede betingelser. Faciliteterne skaber et optimalt testmiljø, som præcist kan tilpasses dine behov og sikrer dig pålidelige og valide måleresultater.

Vores specialister er trænet og certificeret inden for lystekniske måleteknikker og har opdateret viden om de nyeste standarder og metoder. Dermed har du garanti for, at lysmålinger og analyser er i overensstemmelse med branchens bedste praksis og gældende kvalitetsstandarder.

Overholder dine lyskilder og belysningsprodukter gældende standarder?

Når du producerer lyskilder, armaturer og andre belysningsprodukter er det vigtigt, at du overholder gældende standarder på området, så de er sikre for brugerne at anvende.

Vi udfører lysmålinger i henhold til bl.a. disse standarder:

 • EN 13032-1-5:2006+A1:2012 Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires
 • CIE S 025/E:2015 Test Method for LED Lamps, LED Luminaries and LED Modules
 • ISO/CIE 19476:2014 Characterization of the performance of illuminance meters and luminance meters
 • EN 14744: 2005 Inland navigation vessels and sea-going vessels – Navigation light
 • UL 1104: Second edition, 1998, Standard for Marine Navigation Lights
 • EN 1838:2023 Lighting applications – Emergency lighting
 • CIE 130:1998 Practical methods for the measurement of reflectance and transmittance
 • CIE 13.3:1995 Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources
 • CIE 15:2018, Colorimetry 4th Ed.
 • EN/ISO 11664-2:2011 Ed 1.0 Colorimetry — Part 2: CIE standard illuminants

Hvilke lysmålinger kan du få udført?

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere dine belysningsprodukter, opnå det bedste lysdesign eller sikre, at dine produkter lever op til gældende standarder.