LED’s egenskaber og tekniske anvendelser er mange. Få hjælp og rådgivning til at udnytte LED-teknologien optimalt i udvikling af nye produkter.

LED som energieffektiv lyskilde

LED udviklingen drives i dag frem mod øget energieffektivitet, så traditionelle, ineffektive og forurenende lyskilder kan udfases.

Denne udvikling åbner op for muligheden for teknisk anvendelse af LED i bl.a. sensorer, instrumenter, til hærdning, sterilisering, datakommunikation - listen er meget lang.
LED-teknologien har desuden den egenskab, at den kan moduleres, ofte meget hurtigt, som giver muligheder for at udvikle meget robuste og energieffektive systemer.

LED værktøjskasse til udvikling af produkter og systemer

LED værktøjskassen tilbyder teknisk support, når I skal udvikle nye produkter og systemer. Her er fremdriftshastighed og risikoreduktion nøgleparametre.

I kan få hjælp til:

  • Forslag til systemopbygning
  • Valg af LED Lyskilde
  • Forslag til LED kontrolkredsløb
  • Optik og filtrering
  • Detektorvalg og signalbehandling
  • Review af eksisterende design
  • Sparring og kompetence løft.

Kontakt os for at komme i gang med at anvende LED-teknologi i dine produkter og systemer eller læs mere om fotonik og lys.