Få hjælp til at omsætte din idé til markedsklart fotonikprodukt.

Fremtidens fotonikprodukter og fotoniksystemer

Udviklingen af fotonikkomponenter og -systemer bevæger sig meget hurtigt. Især LED segmentet er i kraftig forandring på grund af behovet for effektive og pålidelige belysningssystemer til erstatning af gløde- og kviksølvbaserede lyskilder.

Dette giver nye muligheder for sensorer, instrumenter og tekniske anvendelser i det visuelle bånd, men også UV og IR anvendelserne er talrige.

Din partner i produktudvikling

FORCE Technology tilbyder komplet udvikling af fotonikprodukter og teknologiplatforme, evt. 0-serie og OEM-produktion.

Vi har stor erfaring med praktiske løsninger på baggrund af mange års professionelt arbejde med udvikling og produktion af sensorsystemer, instrumenter, belysningssystemer etc. Dertil bygger vi vores erfaring på ’in house’ udvikling af optik, mekanik, elektronik, software, printudlægning og regulatorisk godkendelse.

Kontakt os for at komme i gang med udvikling af dine fotonikprodukter eller læs mere om fotonik og lys.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Udvalgte cases

Sartorius Stedim Biotech: DSS sensor modul og Sensolux system

Antallet af optiske sensor systemer er i vækst. Populariteten skyldes adgang til billige, laveffekt komponenter med høj stabilitet og lang levetid. Årsagen hertil er, naturligvis, udbuddet af stadig billigere elektronik, men især den hastige forbedring af lyskilder i form af LED.

En optrode er et sensorelement, som optisk måler en specifik parameter, sædvanligvis ved hjælp af en kemisk transducer. Optoder kan anvende forskellige optiske metoder. Blandt de populære er refleksion, absorption og luminiscence (fluorescence).

Den mest populære og robuste metode er luminiscence. DSS modulet er optimeret for Ilt og pH måling. Optroderne bliver belyst af blå lys (O2) og UV (pH). Optroderne svarer med lys på længere bølgelængder, og denne mekanisme er kendt som luminiscence. Ilt optroden vil ændre henfaldstid som funktion af ilt koncentrationen. pH optroden vil skifte farve. (Som lakmuspapir)

Sensorer baseret på luminiscence kræver meget præcist optisk design. Luminiscence signalet er ofte meget svagt, hvilket stiller store krav til strålegang og optiske filtre af høj kvalitet. Udefrakommende forstyrrelser, lys og elektrisk støj, kan reduceres ved hjælp af modulation og efterfølgende signalbehandling. Signalbehandlingen vil desuden udtrække sensor response. Henfaldstid for O2 og farve, pH.

DSS modulet er en fleksibel platform, som er generelt anvendeligt til luminiscence/flouresence målinger.

DSS modulet og Sensolux enheden er udviklet for Sartorius Stedim Biotech.

Mini spektrometer

Mini Spektrometer

Et spektrometers funktion er analyse af det indkomne lys. Lyset nedbrydes i de spektrale komponenter. Spektrometre er hyldevare hos adskillige leverandører. Ikke desto mindre kan specielle egenskaber være krævet. Denne opgave kan udføres med hjælp fra CAF-netværket.

Det viste spektrometer er optimeret til blodanalyse.
Roadsensor

DELTA Roadsensor: GRX RetroReflectometer

Sikker trafik afhænger i høj grad af optimal funktion af vejskilte og afmærkninger. Mørketrafik er en særlig udfordring. Her er retro-reflekterende skilte og markeringer essentielle for bilistens muligheder for at holde køretøjet sikkert på kørebanen.

Instrumentet, som er udviklet for DELTA Roadsensors, baserer sig på LED teknologi. Optiske ’nategenskaber’ af materialer udgør en særlig udfordring at måle i fuldt dagslys. Den meget kraftige forstyrrelse fra sollys kan elimineres ved hjælp af signalbehandling. Dette er kun muligt på grund af de særlige egenskaber LED belysning besidder.

Læs mere på Roadsensors hjemmeside.