Få adgang til faciliteter, der kan understøtte jeres produktudvikling inden for fotonik, lys og optik af fx sensorer, lyskilder, belysningsprodukter og retroreflektive materialer.

Fotonik er udpeget som en Key Enabling Technology af EU, og en af de vigtigste grundlæggende teknologier i fremtidens produkter. Adgangen til fotonikteknologi muliggør disruptive innovationer - som er en forudsætning for digitalisering og innovation i Danmark, idet fotonikteknologi bl.a. understøtter udvikling af nye optiske sensorer, som kan integreres i produkter og produktionssystemer.

Fotonik kan hjælpe med at løse flere samfundsmæssige udfordringer inden for fx medicinsk diagnostik, fødevaresikkerhed, selvkørende biler, miljøforurening og energieffektivitet.

Akkrediteret prøvning verificerer kvaliteten

Når du udvikler nye produkter, har du behov for at få verificeret, om de lever op til gældende regler og standarder på området. Du kan få undersøgt dine produkter i vores laboratorier, der har en stor portefølje af udstyr til karakterisering, test og fejlsøgning af fotonikprodukter.

Test og undersøgelser kan fx reducere udviklingstiden, hjælpe med at identificere risici og mitigere dem. I vores testfaciliteter kan du få opbygget og testet prototyper, og vi kan anvise forskellige løsningsforslag til at komme videre.

Du kan fx få udført følgende lystekniske målinger:

 • Radiometriske og fotometriske målinger af lyskilder
 • Goniofotometriske målinger af lyskilder
 • Radiometriske målinger af UV lyskilder
 • Spektral transmittans og reflektansmålinger
 • Farve (kolorimetriske) målinger af lyskilder og overflader
 • Billede-dannende luminans og farve målinger
 • Glans målinger i 20/60/85 grader
 • Haze, DOI/RIQ.

Du kan få hjælp til at løse følgende opgaver:

 • Fotobiologisk sikkerhedsvurdering af lamper og belysningsarmaturer i henhold til EN 62471 for at sikre brugersikkerhed og overholdelse af lovgivningen
 • Evaluering af lyskilder jf. kravene i EU’s Ecodesign Forordning
 • Bestemmelse af flimmer og stroboskopiske effekter i LED lyskilder
 • Evaluering af krav til farve and lysfordeling af særlige lyskilder i den maritime industri
 • Evaluering af nødbelysning.

Vores laboratorier råder over en stor portefølje af udstyr til karakterisering, test og fejlsøgning af fotonikprodukter:

 • Goniofotometer (Type A)
 • Goniospektroradiometer (Type C)
 • VIS tele-spektroradiometer
 • UV, VIS og NIR spektroradiometer
 • Fluorosens spektrometer
 • Farve- og luminanskamera
 • Lux, UV-A, og UV-C meter
 • Luminansmeter
 • Integrerende kugler for UV og VIS målinger.

Desuden råder vi over følgende kalibrerede referencelamper:

 • Halogen-tungsten spectral reference lamp (350 – 1050 nm)
 • Xe spectral reference lamp (200 – 800 nm)
 • Deuterium reference lamp (200 – 400 nm)
 • Halogen-tungsten 2PI spectral flux reference lamp (350 – 1050 nm).

Kontakt os, hvis du har brug for at få testet produkter inden for fotonik, lys og optik.

Fotonik-, lys- og optiklaboratorie
Få adgang til innovation, udvikling og test af fremtidsklare fotonikprodukter