Hent whitepaper om udviklingen af autonome undervandsdroner. Her får du indblik i og overblik over de seneste teknologiske muligheder i vandmiljøer.

Brugen af sensorer i vandmiljøer er i kraftig vækst. Det skyldes bl.a. nye use-cases i hav-, sø- og flodsystemer, som er blevet mulige i kraft af nye sensorer til fx inspektion af konstruktioner i vand og udførelse af komplekse undervandsaktioner.

Sensorer til undervandsobservation og -interaktion

Whitepaperet gennemgår i detaljer, hvordan forskellige sensorteknologier kan anvendes til at overvåge og interagere med undervandsmiljøer. Det beskriver også, hvordan akustiske, optiske og elektromagnetiske sensorer kan forbedre vores forståelse og interaktion med verdenen under vand.

Autonome droner i fremtidens undervandsudforskning

Autonome undervandsdroner er ikke længere science fiction. Autonomi kombineret med avancerede sensorteknologier kan give mere effektive og sikre undervandsoperationer.

Hent whitepaperet og få:

  • Viden om de teknologiske fremskridt, der driver udviklingen af autonome undervandsdroner.
  • Eksempler på, hvordan autonome undervandsdroner allerede gør en forskel i dag, og hvad fremtiden kan bringe.
  • Gennemgang af forskellige sensortyper, der kan monteres på droner.
  • Overblik over det voksende marked for undervandsdroner og de muligheder, det giver for forskellige industrier.