Der er ingen tvivl om, at data er life science-virksomhedernes nye guld, når det gælder optimering af produktioner. Den store udfordring bliver at omsætte indsamlet data til reel værdi på bundlinjen. 

Digitalisering i life science-industrien har taget fart de seneste år. Det viser rapporten ”Teknologiske behov og udfordringer i life science-industrien i Danmark”, som udkom i oktober 2023, og som sammenligner digitaliseringsmodenheden i life science-virksomhederne i 2020 med 2023. 

Rapporten indeholder en kortlægning af bl.a. de uudnyttede potentialer i regi af digitalisering af produktionsprocesser og –faciliteter i life science-virksomhederne i Danmark. Og industriens samlede svar er ikke at tage fejl af – det største potentiale ligger i at anvende alle de enorme mængder data og omsætte dem til reel værdi for virksomhederne i form af optimerede processer, mindre nedetid og større/bedre kapacitet – som i sidste ende alt sammen burde have økonomiske gevinster for virksomhederne. 

Men hvordan står det reelt til med digitaliseringen og dataopsamling i life science-virksomhederne?

Virksomhederne er længst med at digitalisere produktionsprocesser- og faciliteter

Størsteparten af de adspurgte virksomheder i rapporten svarer, at de som forventet arbejder med digitalisering. Der er størst fokus på digitalisering af produktionsprocesser og –faciliteter og på initiativer, der anvender data til forbedring, optimering og forebyggende aktiviteter.

63 % af respondenterne angiver, at deres virksomhed er godt i gang eller kommet langt med digitalisering af deres produktionsprocesser og -faciliteter, i 2020 var tallet 49 %.

Dermed er produktionsprocesser og –faciliteter det område, der ifølge respondenterne er mest digitaliseret. 19 % er så småt begyndt, mens 6 % ikke har sat aktiviteter i gang endnu.

Digitaliseringsrejsen er gået fra at indsamle data til at bruge data

Respondenterne svarer også, at digitaliseringsaktiviteterne er drevet af ønsket om at optimere processer ved hjælp af opsamlet data, at en større andel af virksomhederne igangsætter data-drevne aktiviteter, og at mange ser store potentialer i at blive endnu bedre til at analysere og forstå data.

Skiftet fra 2020 er tydeligt – hvor det i 2020 handlede om at få data, handler det nu om at bruge data.

Dette gør sig også gældende i forhold til hvilke teknologier, der vinder ind iblandt virksomhederne. Det er især computersimulering, robotteknologi, kunstig intelligens og machine learning, som flere har øjne til i 2023 – alle teknologier, der er afhængige af store mængder data for at kunne bringes i spil.

”Den øgede interesse for analyse af big data kan kædes sammen med den popularitet, som AI har opnået de seneste år – ChatGPT er et godt eksempel. Det blev meget håndgribeligt for virksomheder, hvordan data – med de rigtige værktøjer – kan omsættes til værdi på overraskende mange måder,” fortæller Michele Colli, Head of Digital Production hos FORCE Technology.

Udvikling i digitaliseringen i den danske life science-industri fra 2020 til 2023.
Udvikling i digitaliseringen i den danske life science-industri fra 2020 til 2023.

Det største uudnyttede potentiale ligger i data

Eftersom næsten halvdelen af respondenterne er i gang med at opsamle data fra procesudstyr, er det næsten logisk, at det største uudnyttede potentiale vurderes til at ligge i at analysere og anvende det indsamlede data. 

Det kan ses som et naturligt næste step i digitaliseringsrejsen for mange virksomheder, skarpt efterfulgt at behovet for at optimere og vedligeholde produktionsapparatet ved hjælp af data. 

Dertil er det interessant, at der også er mange højdespringere fra 2020, når det handler om uudnyttede potentialer: Forebyggende vedligehold, indsamling af data, datadrevet vedligehold, samt Manufacturing Process Intelligence (MPI). Det uudnyttede potentiale vurderes bare endnu større i 2023.

Life science-branchens største uudnyttede potentiale ligger nu i analyse af indsamlet data i produktionen.
Life science-industriens største uudnyttede potentiale ligger nu i analyse af indsamlet data i produktionen.
Ved at dykke dybere ned i de data, virksomheden allerede opsamler, kan de ikke blot forbedre deres nuværende processer, men også innovere og skabe nye forretningsmodeller. Det handler ikke kun om at indsamle data, men om at forstå dem på et niveau, hvor de kan forvandle måden, vi ser vores produktion og produkter på. Ved at anvende avanceret analyse, AI og machine learning kan vi afdække mønstre og indsigt, der tidligere var skjult, og dermed drive en ægte transformation af life science-industrien. For at maksimere værdien af opsamlet data skal virksomhederne investere i mennesker, processer og teknologier, der kan omdanne rå data til brugbar viden. Michele Colli / Head of digital production, FORCE Technology

Download hele rapporten ”Teknologiske behov og udfordringer i life science-industrien i Danmark”, hvis du ønsker flere detaljer om life science-industrien. 

Du kan også blive klogere på, hvor langt industrien er kommet med den grønne omstilling.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan komme i gang med digitaliseringen af din virksomhed.