Kurssenter i Kristiansand

Course information is provided in Norwegian.
Call the course centre directly at +47 64 00 36 00 to get information in English.

Finn kurs

Driftsinspeksjon

Kjelpasser & kjeloperatør

NDT kurs

Sveiseinspeksjon NS477