Dette er et oppfriskningskurs i NDT-metoden Visuell Inspeksjon (VT) for de som har/har hatt sertifikat på VT N2, og trenger oppdatering før 10 års resertifisering eller resertifisering på grunn av manglende aktivitet i faget.

 Visuell Inspeksjon Brush Up/10 års resertifisering

Kurset passer blant annet for NDT-operatører som skal foreta en 10-års resertifisering iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2, i Visuell Testing (VT).

Kursinnhold

Dette kurset inneholder repetisjon av den grunnleggende teori som selvstudie (e-kurs). Kurset legger hovedvekt på utarbeidelse av instruks samt trene på praktisk prøving av objekter med virkelige feil i klasserom under ledelse av våre instruktører.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Skille ut visuelle feil i sveiste, støpte, valsede og korroderte emner, samt vurdere disse opp mot gitte akseptkriterier/-nivåer
  • Rapportere resultater iht. nye prosedyrer og standarder
  • Gjennomføre en re-eksaminering i henhold til EN ISO 9712/Nordtest nivå 2