Fremtidsrettede kurs

(Video in Norwegian) Vi har tatt grep for å levere fremtidsrettede kurs basert på dagens fremste teorier innen pedagogikk og e-læring.

Concept & FEED

World class conseptual design & FEED of offshore wind and oil & gas structures.

flexible riser monitoring

Increase safety and reduce risk and implications of damages or reduced service life through careful, real-time monitoring of flexible risers/pipelines.