Dette kurset gir en grunnleggende innføring i NDT-metodene MT, PT, ET, RT og UT.

Hva er NDT?
NDT står for Non-Destructive Testing, og er en samling av teknikker som brukes for å undersøke materialer og konstruksjoner uten å ødelegge dem. Dette gjør at NDT er en viktig del av inspeksjonsprosessen i mange bransjer.

 

Hva vil du lære?
Dette kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i metodene MT, PT, ET, RT og UT. Du vil lære hvordan disse metodene fungerer, og hvordan de kan brukes til å undersøke materialer og konstruksjoner på en ikke-destruktiv måte.

 

Hvem passer kurset for?
Kurset passer for de som ønsker en innføring i NDT-metodene, og som kommer borti NDT-inspeksjon i arbeidet sitt. Dette kan være personer som bestiller eller planlegger inspeksjoner, eller som på andre måter har behov for å forstå hva NDT er og hvordan det fungerer.

 

Hva er inkludert i kurset?
Kurset er delt opp i moduler som dekker hver av de fem metodene MT, PT, ET, RT og UT. Hver modul inneholder en kort introduksjon til metoden, en gjennomgang av hvordan metoden fungerer, og eksempler på hvordan metoden kan brukes i praksis.

 

Hvor lang tid tar kurset?
Kurset tar ca. 4 timer å gjennomføre, avhengig av hvor fort du jobber deg gjennom modulene.

 

Hva får du ut av kurset?
Etter å ha fullført kurset vil du ha en grunnleggende forståelse av NDT-metodene MT, PT, ET, RT og UT. Du vil også ha lært hvordan disse metodene kan brukes til å undersøke materialer og konstruksjoner på en ikke-destruktiv måte.