NDT (Non Destructive Testing) er kritisk ift. kvalitetssikring av materialer og sveisede produkter. Kurset gir grundig innføring for NDT-teknikere, ingeniører og prosjektledere.

Om NDT-faget

Kurset består av 5 e-læringsmoduler som dekker de 5 hovedmetodene innen NDT-faget.
I hver modul er det også kapitler med innføring i mer avanserte inspeksjonteknikker.

Kurset gir inngående kunnskap i NDT-faget og de faktorer som påvirker valg av metode og teknikk.
Som NDT-tekniker får man en grundig repetisjon i faget og som ingeniør og/eller prosjektleder vil man kunne forstå utfordringene og kompleksiteten i faget bedre, og dermed bedre gjøre vurderinger i forhold til fordeler og ulemper med den enkelte metode

Kursets målgruppe

Kurset er rettet mot NDT-teknikere som ønsker faglig repetisjon og oppdatering, men egner seg også for ingeniører og prosjektledere som trenger å styrke sin kompetanse innen NDT-faget.

Kurset er bevisst laget forholdsvis omfattende for å dekke bredden i målgruppen. Elever med begrenset kunnskap får en dybdeforståelse, mens personer som har kjennskap til faget får utviklet sin kunnskap videre.

Innhold

  • Magnetpulver (MT)
  • Penetrant (PT)
  • Virvelstrøm (ET)
  • Radiografi (RT)
  • Ultralyd (UT)

Hvordan fungerer kurset?

E-læringskurset gjennomføres elektronisk. Du kan gjennomføre kurset fra hjemmekontoret, arbeidsplassen eller der du selv måtte ønske. Alt du trenger er PC/MAC eller nettbrett/mobiltelefon, samt tilgang til internett. Vi anbefaler at du bruker Google Chrome som nettleser.

Hva er inkludert i prisen?

E-læringskurset kan kjøpes som et abonnement hvor du får tilgang til kurset i 1 eller 12 måneder, alt ettersom hva som passer best for deg. Innenfor denne perioden kan du se kurset så mange ganger du selv ønsker på din egen profil.