Vi tilbyr nå e-læring med abonnement som en del av vår kursing og opplæring innen Virvelstrøm (ET)

Om virvelstrømmetoden

Virvelstrømsmetoden (ET) er den mest benyttede inspeksjonsmetoden innen flyindustrien, men også i offshore sektoren har metoden fått innpass. En åpenlys fordel ved virvelstrømmetoden, er at feil kan identifiseres på overflatebehandlede strukturer (malte og coatede overflater). Virvelstrømmetoden er derfor en hurtig og ressursbesparende inspeksjonsmetode, da overflaten ikke trenger å forbehandles før inspeksjon.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som allerede er sertifisert innen ET og som ønsker å bruke dette som er repetisjonsverktøy. Kurset passer også for andre som ønsker innføring i ET, men som ikke har behov for sertifisering.

Innhold: 

  • Innføring i virvelstrømsmetoden
  • Fremgangsmåte
  • Utstyr
  • Avlesning
  • Faktorer som påvirker virvelstrømsprøving
  • Praktisk oppsett for prøving
  • Avsluttende test


Hvordan fungerer kurset?

E-læringskurset gjennomføres elektronisk. Du kan gjennomføre kurset fra hjemmekontoret, arbeidsplassen eller der du selv måtte ønske. Alt du trenger er PC/Mac eller nettbrett samt tilgang til internett. Vi anbefaler at du bruker Google Chrome som nettleser.