Kurset passer for alle som skal ta NS-EN 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 1 & 2. Kurset kan også tas av de som planlegger nivå 3 i magnetpulver testing (MT), men ikke har sertifisering på nivå1 og nivå2, samt passer for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring Magnetpulver generelt.

NDT Magnetpulver testing (MT), Nivå 1 & 2

Kurset passer for alle som skal ta NS-EN 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 1 & 2. Kurset kan også tas av de som planlegger nivå 3 i magnetpulver testing (MT), men ikke har sertifisering på nivå1 og nivå2, samt passer for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring Magnetpulver generelt. 

Kursinnhold

  • Innføring i metoden og gjennomgang av teorien i MT nivå 1 & 2
  • Teori, med spesiell vekt på bruk av håndregler for beregning av feltstyrker. 
  • Gjennomgåelse av de koder og standarder som blir mest brukt, samt prosedyrer for prøving og rapportering.
  • Gjennomgang og øvelser i skriving av "Instruksjon for nivå 1-personell". 
  • Bruk av åkmagnet, elektroder, hjelpeleder, spole, feltstyrkemåler, UV-lys, UV-lysmåler og forskjellige pulvertyper (både farget og fluorescerende) på et stort utvalg av prøveobjekter med feil.
  • Rapportering iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest. 

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Utføre magnetpulver testing etter anerkjente standarder og prosedyrer på sveiseforbindelser, støpegods, smigods og maskinerte objekter.
  • Gjenkjenne og skille relevante feilindikasjoner fra ikke-relevante eller falske indikasjoner.
  • Løse teorioppgaver tilsvarende de til sertifiseringseksamen. 
  • Gjennomføre eksamen for NS-EN ISO 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 2.