Dette er et videregående NDT-kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring magnetpulver testing (MT)

NDT Magnetpulver testing (MT), Nivå 2

Kurset passer for alle som skal ta NS-EN 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 2 og for de som planlegger nivå 3 i magnetpulver testing (MT). Kurset passer også for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring MT.

Kursinnhold

 • Repetisjon av den viktigste teorien i MT fra nivå 1.
 • Videregående teori, med spesiell vekt på bruk av håndregler for beregning av feltstyrker.
 • Gjennomgåelse av de koder og standarder som blir mest brukt, samt prosedyrer for prøving og rapportering.
 • Gjennomgang og øvelser i skriving av "Instruksjon for nivå 1-personell".
 • Bruk av åkmagnet, elektroder, hjelpeleder, spole, feltstyrkemåler, UV-lys, UV-lysmåler og forskjellige pulvertyper (både
  farget og fluorescerende) på et stort utvalg av prøveobjekter med feil.
 • Rapportering iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Utføre MT etter anerkjente standarder og prosedyrer på sveiseforbindelser, støpegods, smigods og maskinerte objekter.
 • Gjenkjenne og skille relevante feilindikasjoner fra ikke-relevante eller falske indikasjoner.
 • Løse teorioppgaver tilsvarende de til sertifiseringseksamen.
 • Gjennomføre eksamen for NS-EN ISO 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 2.