Kurset passer for de som ønsker sertifisering innen magnetpulver testing på nivå 3. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og 2, og vil også være nyttig for alle som ønsker å oppgradere sine kunnskaper til høyeste nivå inen magnetpulver testing (MT).

NDT Magnetpulver testing (MT), Nivå 3

Kurset dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest. Kurset passer for personer som tar sikte på å gjennomføre sertifisering på nivå 3. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og nivå 2. Kurset vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå i magnetpulverprøving.

Kursinnhold

 • Repetisjon av den viktigste teorien fra nivå 1 og nivå 2.
 • Utarbeidelse av prosedyrer, instrukser og rapporter.
 • Bedømmelse av relevante og irrelevante indikasjoner.
 • Vurdering av resultater, definisjon av akseptkriterier og vurdering av krav i spesifikasjoner.
 • Hygiene og sikkerhet.
 • Nivå 3-personens ansvar og plikter.
 • Lekkasjefelters dannelse og påvisning.
 • Bestemmelse av minimumskrav og strømstyrke.
 • Halv- og helbølgelikeretting.
 • Effektiv- og middelverdier av strøm.
 • Metodevalg ved ulike prøveobjekter, valg og sammenligning av strømkilder og automatanlegg for MT.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Gjennomføre en sertifisering til NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 3 i MT.
 • Velge det optimale utstyr for en gitt prøveoppgave.
 • Utarbeide skriftlige prosedyrer for nivå 1- og nivå 2-personell.
 • Vurdere krav i spesifikasjoner og fastlegge akseptkriterier.
 • Fastlegge krav til hygiene og sikkerhet på arbeidssted.
 • Identifisere ditt eget ansvar og dine plikter som nivå 3-person.