Kursus for alle der ønsker et videregående kendskab til magnetpulverprøvning som NDT-metode. Fortsættelseskursus for niveau 2 inspektører med indgående praktisk erfaring og som skal være ansvarlige for magnetpulverprøvning.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Indhold

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset er et teoretisk kursus med vægt på gældende standarder samt orientering om specielle og avancerede teknikker. I kurset vil forskellige problemstillinger blive taget op som gruppearbejde og eventuelt som individuelle øvelser. Der vil blive gennemgået og øvet udarbejdelse af generelle og specifikke procedurer. Til repetition af teorien vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i magnetpulverprøvning niveau 3 (32 timer):

  • Brush-up af magnetpulverprøvning niveau 2
  • Videregående teori og principper for magnetpulverprøvning
  • Specielle anvendelser og teknikker
  • Gennemgang af metode og acceptstandarder
  • Udarbejdelse af procedurer, generelle og specifikke
  • Gruppearbejde med specifikke problemstillinger

Kurset afholdes på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har gennemført niveau 1 og 2 kursus i magnetpulverprøvning samt Niveau 3 almen del (skal dokumenteres). Du skal tillige have 24 måneders praktisk erfaring som certificert MT-2 inspektør.

Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og skal fortolkes engelske (eventuelt tyske) standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk uddannelse samt kendskab til gældende standarder inden for metoden. Tilstrækkelig teoretisk grundlag for at kunne blive eksamineret i magnetpulverprøvning på niveau 3 i henhold til EN ISO 9712/Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til at kunne udføre og lede magnetpulverprøvningsaktiviteter.

Eksamen

Certificeringen vil være i henhold til EN ISO 9712/Nordtest, sektor vil følge niveau 2 certifikatet.
 
Eksamen vil bestå af følgende dele:

Del D: Grundlæggende principper, 30 multiple choice spørgsmål 
Del E: Teknikker og standarder, 20 multiple choice spørgsmål
Del F: Udarbejdelse af en eller flere procedurer

Forudsætninger for udstedelse af certifikat

Følgende betingelser skal være opfyldt før der kan udstedes et EN ISO 9712 certifikat:

  • Krav til synsevne. Synsprøve udføres i forbindelse med kurset
  • Gennemført uddannelse: N1, N2 og N3 kursus
  • Bestået MT-3 eksamen, samt Niveau 3 Basis del
  • 24 måneders praktisk NDT erfaring som certificeret på niveau 2 med magnetpulverprøvning.