Dette kurset vil være verdifullt for alle som ønsker en grundig gjennomgang av kvalitetssikring av NDT-aktiviteter, sveising, sveisefeil, materialer, bruddmekanikk, designkriterier samt NS-EN ISO 9712 og NORDTEST DOC GEN 010.

BASIS-kurs 

Kurset er på 10 kursdager og passer for personer som tar sikte på å gjennomføre NS-EN ISO 9712/Nordtest basiseksaminasjon til nivå 3. Kurset vil også være verdifullt for alle som ønsker en grundig gjennomgang av kvalitetssikring av NDT-aktiviteter, sveising, sveisefeil, materialer, bruddmekanikk, designkriterier og ikke minst en grundig gjennomgang av NS-EN ISO 9712 og NORDTEST DOC GEN 010 som gjelder for sertifisering av NDT- personell.

Kursinnhold

 • Grundig gjennomgang av NS-EN ISO 9712/Nordtest-ordningen.
 • Opplisting av de viktigste koder og standarder for NDT, blant annet: ASME V, API, IIW, British Standard og norske standarder.
 • Relevante sveisemetoder, sveisemetallurgiske betraktninger og sveisefeil.
 • Materialer og generelle feil som kan oppstå i forskjellige produktformer som støpegods, smidde materialer, ekstruderte materialer og sveiseforbindelser.
 • Bedømmelse av feils farlighet ved bruddmekaniske betraktninger.
 • Grundig gjennomgåelse av NS-ISO 9001 Kvalitetssikring, med vekt på kvalitetssikring av NDT-aktiviteter, rapportering, avviksbehandling.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Få dekket sitt krav til nivå 3- kompetanse i basiskunnskap.
 • Vite om de mest brukte koder og standarder innen NDT.
 • Forstå hoveddelene i en kvalitetssikringshåndbok for NDT-aktiviteter i bedriften iht. NS-ISO 9001.
 • Forstå de forskjellige sveisemetodene som benyttes og identifisere sveisefeil som kan oppstå.
 • Forstå hvilke feil som kan oppstå i materialer ved ulike produktformer.
 • Vurdere bruddmekanikk i forbindelse med feils farlighet.
 • Tolke NS-EN ISO 9712/Nordtest-kravene til NDT nivå 3-personell og deres forhold til egen bedrift, samt hva sertifisering og autorisering av nivå 1- og nivå 2-personell innebærer.