Kursus for alle der har brug for et alment kendskab til materialer, svejsemetoder, fejltyper, certificeringssystemet og NDT-metoder. Indledende kursus for niveau 2-inspektører med indgående praktisk erfaring, der skal uddannes på niveau 3 inden for en eller flere NDT-metoder, i henhold til EN ISO 9712/Nordtest.

Indhold

Kurset er et teoretisk kursus med kort gennemgang af materialer, svejsemetoder, fejltyper, dimensionering og kvalitetssikring. Derudover vil der være orientering om EN ISO 9712 og Nordtest-certificeringssystemet og 4 udvalgte NDT-metoder.

Der er ikke krav om undervisning forud for EN ISO 9712 basisdel certificering, men det anbefales at tage kurset som forberedelse til eksamen. Der gennemføres fagspecikke eksamener på forskellige dage.

Følgende emner vil blive gennemgået på basis kurset (52 timer)

  • Materialer og svejsemetoder
  • Brudtyper, materialeegenskaber, dimensionering og kvalitetssikring
  • EN ISO 9712 og Nordtest-certificeringssystemet
  • Gennemgang af 4 NDT-metoder 

Forudsætninger

Hvis du skal videre på Niveau 3 metode-del, forudsættes det, at du har gennemført niveau 1 og 2 kursus i samme NDT metoder.

Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og der skal fortolkes engelske (eventuelt tyske) standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Almen kendskab til materialer, svejsemetoder, fejltyper, certificeringssystemet og NDT metoder. Tilstrækkelig teoretisk grundlag for at kunne blive eksamineret i almen del på niveau 3 i henhold til EN ISO 9712/EN ISO 9712/Nordtest. 

Ønsker du information om eksamen og certificering henviser vi til FORCE Certification A/S