Kursus for alle der har brug for et alment kendskab til materialer, svejsemetoder, fejltyper, certificeringssystemet og NDT metoder. Indledende kursus for niveau 2 inspektører med indgående praktisk erfaring, der skal uddannes på niveau 3 inden for en eller flere NDT metoder i henhold til EN ISO 9712/Nordtest.

Indhold

Kurset er et teoretisk kursus med kort gennemgang af materialer, svejsemetoder, fejltyper, dimensionering og kvalitetssikring. Derudover vil der være orientering om EN ISO 9712 og Nordtest certificeringssystemet og 4 udvalgte NDT metoder.

Der er ikke krav om undervisning forud for EN ISO 9712 basis del certificering, men det anbefales at tage kurset som forberedelse til eksamen.

Følgende emner vil blive gennemgået på basis kurset (80 timer)

  • Materialer og svejsemetoder
  • Brudtyper, materialeegenskaber, dimensionering og kvalitetssikring
  • EN ISO 9712 og Nordtest certificeringssystemet
  • Gennemgang af 4 NDT metoder 

Forudsætninger

Hvis du skal videre på Niveau 3 metode del, forudsættes det at du har gennemført niveau 1 og 2 kursus i samme NDT metoder.

Derudover fortsættes det du har dansk, matematik og engelsk på folkeskole niveau, da der vil indgå udregninger og skal fortolkes engelske (eventuelt tyske) standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Almen kendskab til materialer, svejsemetoder, fejltyper, certificeringssystemet og NDT metoder. Tilstrækkelig teoretisk grundlag for at kunne blive eksamineret i almen del på niveau 3 i henhold til EN ISO 9712 / EN ISO 9712/Nordtest. 

Eksamen

Certificeringen vil være i henhold til EN ISO 9712/Nordtest.

Eksamen vil bestå af følgende dele:
Del A: Svejseprocesser, materialer og kvalitetssikring, 25 multichoise spørgsmål
Del B: Certificeringssystemet EN SIO 9712 og Nordtest, 20 multichoise spørgsmål
Del C: Generelt kendskab til 4 NDT metoder på niveau 2, 4 x 15 multichoise spørgsmål