Dette er et oppfriskningskurs innen NDT-metoden penetrant testing (PT) for de som har eller har hatt sertifikat på PT nivå 2, og behøver en oppdatering før resertifisering. HUSK! Nå har vi også e-læringskurs tilgjengelig i metoden.

NDT Penetrant brush-up/10 års resertifisering  

Kurset passer blant annet for NDT-operatører som skal foreta en 10-års resertifisering i henhold til NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2, i penetrant testing (PT). Kurset kan også være verdifullt for personer som arbeider innen inspeksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring, i tillegg for lærere og konsulenter som ønsker en innføring i PT. 

Kursinnhold:

Kurset legger hovedvekten på teori og pentetrantprøving av objekter med virkelige feil. Kurset starter med en gjennomgang av den viktigste teorien for PT. Deretter skal deltakerne kontrollere objekter med PT innen kategoriene sveis i plater og T-forbindelser, støpt, smidd og maskinert. Hver ettermiddag får deltakerne oppgaver som skal løses til neste dag.

  • Bruk av penetranter som er basert på løsningsmiddel-, vannvaskbare- og emulgerende prosesser, samt både farget og fluorescerende metode på et stort utvalg av prøveobjekter med feil.
  • Rapportering iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest 

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Gjennomføre PT av sveiste, støpte, smidde og maskinerte objekter.
  • Velge korrekt utstyr for prøving av de ulike objektene med PT.
  • Rapportere resultater iht. prosedyrer.
  • Gjennomføre en resertifisering iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest på nivå 2.