Dette er et oppfriskningskurs innen NDT-metoden Penetrant Testing (PT) for de som har eller har hatt sertifikat på PT nivå 2, og behøver en oppdatering før resertifisering eller resertifisering på grunn av manglende aktivitet i faget.  

NDT Penetrant brush-up/10 års resertifisering  

Kurset passer blant annet for NDT-operatører som skal foreta en 10-års resertifisering i henhold til NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2, i Penetrant Testing (PT).

Kursinnhold:

Dette kurset inneholder repetisjon av den grunnleggende teori som selvstudie (e-kurs). Kurset legger hovedvekt på utarbeidelse av instruks samt trene på praktisk prøving av objekter med virkelige feil i klasserom under ledelse av våre instruktører.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Bruk av penetranter som er basert på løsningsmiddel-, vannvaskbare- og emulgerende prosesser, samt både farget og fluorescerende metode på et stort utvalg av prøveobjekter med feil.
  • Velge korrekt utstyr for prøving av de ulike objektene med PT.
  • Rapportere resultater iht. prosedyrer og standarder
  • Gjennomføre en re-eksaminering i henhold til EN ISO 9712/Nordtest nivå 2