Kurset passer for alle som skal ta NS-EN 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 1 & 2. Kurset kan også tas av de som planlegger nivå 3 i penetrant testing (PT), men ikke har sertifisering på nivå1 og nivå2, samt passer for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring penetrant testing generelt.

NDT Penetrant testing (PT), Nivå 1 & 2

Kurset passer for alle som skal ta NS-EN 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 1 & 2. Kurset kan også tas av de som planlegger nivå 3 i penetrant testing (PT), men ikke har sertifisering på nivå 1 og nivå 2, samt passer for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring penetrant testing generelt.

Kursinnhold

  • Innføring i metoden og gjennomgang av teorien i penetrantprøving fra nivå 1 & 2
  • Teori, med spesiell vekt på bruk av prosessen for penetrant testing
  • Gjennomgåelse av de koder og standarder som blir mest brukt, samt prosedyrer for prøving og rapportering.
  • Gjennomgang og øvelser i skriving av "Instruksjon for nivå 1-personell".
  • Bruk av penetranter som er basert på løsningsmiddel-, vannvaskbare- og emulgerende prosesser, samt både farget og fluorescerende metode på et stort utvalg av prøveobjekter med feil.
  • Rapportering iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Utføre penetrantprøving etter anerkjente standarder og prosedyrer på sveiseforbindelser, støpegods, smigods og maskinerte objekter.
  • Gjenkjenne og skille relevante feilindikasjoner fra ikke-relevante eller falske indikasjoner.
  • Løse teorioppgaver tilsvarende de til sertifiseringseksamen.
  • Gjennomføre eksamen for NS-EN ISO 9712/Nordtest-sertifisering på nivå 1 & 2.