PAUT nivå 1+2 kurset er for alle som har bruk for kjennskap til PAUT teoretisk og praktisk, samt metodens anvendelsesområder.

Kurset omfatter nivå 1 og nivå 2, men kjøres som ett samlet kurs.

Kurset er et 10 dagers kurs fordelt på 2 dager digital læring og 8 dager i klasserom. I tillegg kommer to dager med eksaminering, som dekker kravene  henhold til NS-EN ISO 9712/Nordtest. Kurset er utformet for sertifiserte, erfarne ultralyd nivå 2 teknikere som ønsker å utvide sine kunnskaper og lære seg bruken av manuell og automatisert Phased Array (PAUT).

Følgende emner blir gjennomgått på kurset i PAUT nivå 2 (120 timer):

 • Teori og prinsipper for Phased Array ultralydprøvning
 • Valg av prober
 • Gjennomgang av metode- og akseptstandarder
 • Praktiske øvelser i Phased Array ultralydprøvning
 • Oppsamling av data
 • Evaluering av skanningsdata
 • Rapportering
 • Gjennomgang av standarder
 • Utarbeidelse av instruksjon

FORCE Academy benytter M2M Mantis PAUT og Omniscan på kurset. Kursdeltakere kan også ta med eget utstyr om det er ønskelig, men dette må avtales i forkant for å sikre god læring.

Språk
Kurset avholdes på norsk. Materialet er på engelsk.

Forutsetninger
For at kunne delta på PAUT nivå 2 kurs er det en forutsetning at du har gjennomført UT nivå 2 kurs (må dokumenteres). Vi forutsetter også at du har god kjenneskap til matematikk og engelsk. Kurset har en del utregninger og det benyttes engelsk materiell både i undervisningen, hjemmoppgavene og ved eksamen.

Utbytte av PAUT nivå 2 kurs
På kurset får du en grundig teoretisk og praktisk utdannelse i PAUT-metoden. Vi vil gi deg et tilstrekkeligt teoretisk og praktisk grunnlag for at kunne bli eksamineret på nivå 2 i PAUT i henhold til EN ISO 9712. Etter eksaminering i PAUT på nivå 2 vil du være i stand til at oppsette utstyr, innsamle data, samt evaluere og rapportere data ved en Phased Array undersøkelse.

På kurset blir det lagt vekt på oppsamling og evaluering av data fra forskjellige emner og geometrier. Dette vil gjøre deg i stand til bruke Phased Arrays inspeksjonsteknikk på konstruksjoner i industrien.

Eksamen
For å gjennomføre PAUT niveau 2 må du bestå en eksamen, som består av en teoretisk og praktisk del.

Teori
Den teoretiske del av eksamen består av:

 • Besvarelse av spesifikke spørsmål (multiple choice)

Praksis
Den praktiske del av eksamen består av:

 • Oppsetting og kalibrering av PAUT-udstyr
 • Oppsamling av data inklusiv set-up filer og skanningsplan
 • Evaluering og rapportering av skanningsdata
 • Utarbeidelse av instruksjon til nivå 1

Forutsetninger for utstedelse av sertifikat
Følgende betingelser skal være oppfylt før det kan utstedes et EN ISO 9712 certifikat:

 • Krav til synsevne. Synsprøve utføres i forbindelse med kurset
 • Gjennomført kurs: PAUT N2 
 • Bestått PAUT-2 eksamen 
3 måneders praktisk NDT erfaring med Phased Array ultralydprøvning